Beginner level    Intermediate level    Advanced level
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6
Main Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 Lesson 11 Lesson 12 Lesson 13 Lesson 14 Lesson 15 Lesson 16 Lesson 17 Lesson 18 Lesson 19 Lesson 20 Lesson 21 Lesson 22 Lesson 23 Main
Practice Lesson 1A Lesson 2A Lesson 3A Lesson 4A Lesson 5A Lesson 6A Lesson 7A Lesson 8A Lesson 9A Lesson 10A Lesson 11A Lesson 12A Lesson 13A Lesson 14A Lesson 15A Lesson 16A Practice
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Examples
Quiz Quiz
Main page Introduction Pronunciation Vocabulary Index News

Beginner level: cycle 1

Lesson 3A ~ Lesson 3A

De tijd ~ The time


Het zwembad ~ The swimming pool
Fill in the blanks
Time telling
Poem

Gesprek 3A; Het zwembad

edit
noicon

Jannie gaat naar school.

 
noicon
het zwembad
Moeder: Hoe laat kom je thuis?
Jannie: De school gaat uit om vijf over half vier, maar ik wil gaan zwemmen.
Moeder: Toch niet alleen?
Jannie: Nee, met Ineke en Gerda. We gaan om vier uur naar het zwembad.
Moeder: Hoe gaan jullie erheen?
Jannie: Op de fiets.
Moeder: En tot hoe lang blijven jullie zwemmen?
Jannie: Tot kwart over vijf. Dan ben ik om even voor zessen weer thuis.
Moeder: Heb je je badpak en je handdoek?
Jannie: O, nee! Die moet ik wel meenemen... Wat stom...
Translation • Lesson 3A • Het zwembad

Jannie is going to school

Mother: What time will you be home?
Jannie: School finishes at 3:35, but I want to go swimming
Mother: Not alone, I hope?
Jannie: No, with Ineke and Gerda. We are going to the swimming pool at four.
Mother: How are you going there?
Jannie: On our bikes.
Mother: And until when will you stay there to swim?
Jannie: Until a quarter past five. Then I'll be home again just before six o'clock
Mother: Have you got your bathing suit and your towel
Jannie: Oh, no! I do have to take those with me... How stupid of me...


Fill-in-the-blank 3A-1

edit
 • Op een middag gingen de vrienden tot één uur _____.
 • Het _____ getal in de reeks 1 2 3 4 5 heet vijf.
 • Drie plus zeven is _____
 • Elf minus drie is _____
 • Twee maal zes is _____
 • Twaalf gedeeld door vier is _____
 • Jannie komt om ____ weer thuis.
 • De ____ van Mt. Everest is 8.848 meter.

Fill-in-the-blank 3A-2

edit
 
noicon
de fiets

Put the following words in the right sentence:

eigenlijk, gisteren, langzaam, nieuw, prettig, klokkentoren, liever, pak, kennis te maken, nu
Vandaag is het de twaalfde Mei, dus ______ was het de elfde.
Zij wilde _____ liever buiten zitten.
Op de _____ zien ze dat het twee uur is.
Ik kan hem goed verstaan. Hij praat ______
Heb je een _____ fiets? Erg mooi!
Hij is gisteren uit Engeland gekomen en hij is ___ hier op bezoek.
Hij stelt zich voor en zegt : "Aangenaam met u _____!"
Nee, geen thee voor mij. Ik heb _____ een biertje.
De meneer in het restaurant zei: "Ik _____ even de menukaarten".
Het was erg _____ buiten op het terras.

Vocabulary

edit

Go and practice your colors if you have not already. Then fill in the blanks:

         .
Deze kikker is ____. Deze vogel is ____. Dit cavansiet is ____ Zwavel is ____. Dit stuk biotiet is ____

Pronunciation drill 3A

edit
noicon
Dat begrijp ik niet - I don't understand that
noicon
Ik spreek geen Nederlands - I don't speak Dutch

Exercise 3A-1: Gender

edit
YOUR TURN - UW BEURT!! • Lesson 3A • de or het?

Put the correct definite article de or het in front of these nouns and translate:

grootte
heuvel
kanaal
lamp
meisje
mens
doedelzak
dorp
golf
eiland
sloot
piano
thee
toeter
water
week
straat
warmte
SOLUTION • Dutch/Lesson 3A • de or het?
de grootte - size
de heuvel - hill
het kanaal - canal
de lamp - lamp
het meisje -girl
de mens - human being
de doedelzak - bagpipe
het dorp - village
de golf - wave
het eiland - island
de sloot - ditch
de piano - piano
de thee - tea
de toeter - claxon
het water - water
de week - week
de straat - street
de warmte - heat

Quiz 3A

edit

1 What is this?  

het strand
het bos
de heide
de polder

2 Listen and translate

3 Translate into Dutch

I would like a beer - Ik wil graag een

The water is frozen and we are skating - Het water is

en wij zijn aan het

Some cities have canals - Sommige steden hebben

4 Listen and translate

5 Select the correct translations

slootbrugheuvelrivier
hill
ditch
river
bridge


Some more about telling time

edit

Expressing pm versus am

edit
 

In Dutch, rather than using am/pm, the 24 hours of a day are roughly divided in four 6 hour periods with four adverbial expressions. Click on the arrows to hear the pronunciation.

3am: drie uur 's nachts
9am: negen uur 's morgens
3pm: drie uur 's middags
9pm: negen uur 's avonds

Notice that each of these adverbial expressions start with 's. It is an abbreviation of the old genitive masculine of the article de: des. The nouns behind it also have an -s as ending. This too is an old fossilized genitive. Dutch no longer has a functioning system of case endings like German does, but there is plenty of relics still in daily use.

The nouns used are:

de nacht
the night
de morgen
the morning
de middag
the afternoon
de avond
the evening

Instead of "'s morgens" one can also use "'s ochtends"

The times 12pm and 12am are called

de middernacht
midnight
het middaguur
noon

Parts of the hour

edit

We have seen that "half" is used to show the half hour, but the usage is different by one whole hour

 • Halftwee 's middags - Half past one in the afternoon.

The quarter hours are not so hard

 • Kwart voor twee - 1h45
 • Kwart over twee - 2h15

A few minutes before or after the hour go the same way:

 • Vijf voor vier: 3h55
 • Tien over vier: 4:10

However, closer to the half hours, the half hour can be taken as reference point:

 • Vijf over half twee: 1:35
 • Tien voor half zes: 5:20

In the latter case we can also use the closest whole hour as reference point:

 • Twintig na vijf: 5:20

Numbers after a preposition

edit

When an approximate reference to an hour is given by just a numeral after a preposition, the numeral may have an ending -en. Once again this is a relict of the case endings, a dative in this case.

E.g. the last example could also be

 • Twintig na vijven: 5:20

This is more common in sentences like

Het is even voor drieën - It's almost three o'clock
Het loopt al tegen tienen - It's running on ten o'clock
Na zessen is het bureau gesloten - After six the bureau is closed.

Time to sleep

edit

Study the following poem by Willem Willink and then watch the video

Het schaap heeft slaap.
De koe is moe.
Het varken doet zijn oogjes toe.
Het paard kijkt over het prikkeldraad en denkt: "Het is ontzettend laat".
De kip zegt zacht nog een keer "tok", en ach, daar slaapt ze op haar stok.
De boer kruipt ook het bed maar in, lekker dicht bij zijn boerin.
 
noicon
slaap
Translation • Lesson 3A • Het schaap heeft slaap
The sheep is sleepy
The cow is tired
The pig closes its little eyes
The horse looks over the barbed wire and thinks: "It is awfully late".
The hen softly says "tok" once again, and och, there she sleeps on her stick
The farmer also crawls into bed, nice and snug next to rhe farmer's wife.


There is also a version with music by Harry Bannink.

In case you want to wish someone good night:

noicon

welterusten!

Quizlet

edit

The vocabulary of this lesson can be practiced at Quizlet (31 terms)

Progress made

edit

If you have studied the material above well you should

 1. know your colors
 2. be able to tell time 24 hours a day.
 3. have gained another 31 vocabulary terms

Cumulative term count

Lessons 1: 226
Lessons 2: 161
Lesson 3: 44 3A: 31
Grand total
462 terms.