Beginner level    Intermediate level    Advanced level
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6
Main Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 Lesson 11 Lesson 12 Lesson 13 Lesson 14 Lesson 15 Lesson 16 Lesson 17 Lesson 18 Lesson 19 Lesson 20 Lesson 21 Lesson 22 Lesson 23 Main
Practice Lesson 1A Lesson 2A Lesson 3A Lesson 4A Lesson 5A Lesson 6A Lesson 7A Lesson 8A Lesson 9A Lesson 10A Lesson 11A Lesson 12A Lesson 13A Lesson 14A Lesson 15A Lesson 16A Practice
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Examples
Quiz Quiz
Main page Introduction Pronunciation Vocabulary Index News

Intermediate level: cycle 3
Voorbeeld 11 ~ Example 11

Volkslied ~ Folksong |}

De Lutine


Het Lied van de Lutine edit

On October 9th, 1799 a British ship, HMS Lutine attempted to take a large amount of gold (estimated to be worth some 100 million pounds in 2015 currency) from Yarmouth to Cuxhaven in Germany. This was part of the war effort of the Second Coalition against Revolutionary France of which the Batavian Republic was an ally. When sailing past Vlieland and Terschelling a strong northwesterly gale drove the ship into the sound and onto a sandbank where it perished. All but one of the 240 passengers perished and the gold was lost. Many people have tried to recuperate it since and found a few pieces here and there but most of it is still somewhere deep in in sand.

 
De Lutine

There is a Dutch folksong about what happened.

Voor Terschellinge lag er een schip
zeer schoon om te aanschouwen
Zo sierlijk opgebouwd van Koromandelhout
En de vlag was rood satijn
sneewwit zo waren de zeilen
Twee ankertjes tot behoud van de lading zuiver goud
En de kapitein van dat schip
stond hoog op de kampanje
Want hem was toevertrouwd de lading zuiver goud
En de konstapel van dat schip
liet zijn courage blijken
Zijn stukken zwaar en gram schoten rook en vuur en vlam
En de stuurman van dat schip
deed anders niet dan peilen
omdat hij was bevâan dat zijn scheepje zou vergaan
Maar daar kwam uit de noordwest
een zware storm opzetten
en wierp bij Schellingerland het schone schip op 't strand
En daar ligt nu het schone schip
geslingerd door de baren
met goud en man en muis is het schone schip vergaan.
 
Left to right
noicon
Vlieland
noicon
Terschelling
noicon
Ameland