Beginner level    Intermediate level    Advanced level
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6
Main Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 Lesson 11 Lesson 12 Lesson 13 Lesson 14 Lesson 15 Lesson 16 Lesson 17 Lesson 18 Lesson 19 Lesson 20 Lesson 21 Lesson 22 Lesson 23 Main
Practice Lesson 1A Lesson 2A Lesson 3A Lesson 4A Lesson 5A Lesson 6A Lesson 7A Lesson 8A Lesson 9A Lesson 10A Lesson 11A Lesson 12A Lesson 13A Lesson 14A Lesson 15A Lesson 16A Practice
Examples Vb. 1 Vb. 2 Vb. 3 Vb. 4 Vb. 5 Vb. 6 Vb. 7 Vb. 8 Vb. 9 Vb. 10 Vb. 11 Vb. 12 Vb. 13 Vb. 14 Vb. 15 Vb. 16 Examples
Quiz Quiz
Main page Introduction Pronunciation Vocabulary Index News

Intermediate level: cycle 3
Voorbeeld 10 ~ Example 10

Gedichten en Vogels ~ Poems and Birds


De Génestet
Bird song

De Génestet

edit
 
De Génestet

Two short poems by de Génestet (1829 – 1861)

Soorten
Sprekers, hoorders, denkers, daders
Vindt ge in soorten, rijp en groen.
Zeldzaam vindt ge wèl vereenigd
Spreken, hooren, denken, doen.
Translation • Example 10 • Soorten
Sorts / kinds
Speakers, hearers, thinkers, doers
you find of all kinds, ripe and green
Rarely do you find well integrated
speaking, hearing, thinking, doing
Vroomheid
Ik kan het met ùw vroomheid
Niet vinden op den duur:
Zij kijkt me veel te deftig,
Zij kijkt mij veel te zuur!
Gij, die in alle dingen
Slechts zonde vindt en schuld...
Van leelijke gedachten
Is vast uw ziel vervuld.
Translation • Example 10 • Vroomheid
Piety
With yóúr piety I cannot
cope in the long run
It looks to me far too posh
It looks to me far too sour!
You, who in all things
only find sin and guilt...
Of ugly thoughts
must be your soul fulfilled.


Bird song

edit
 
de Vlaamse
noicon
gaai

Study the following text about birds and watch the video

Refrain
Als je in het bos bent kun je heel veel vogels horen,
al krijg je ze soms niet zo snel te zien.
Als je in het bos bent moet je kijken met je oren,
en af en toe herken je ze misschien.
Is dat een duif?
Is dat een merel?
En hoor ik daar misschien een bosfazant?
Is dat een vink, is dat een lijster?
Of een eendje ergens aan de waterkant?
Is dat een specht?
Is dat een ekster?
En hoor ik daar misschien een Vlaamse gaai?
Is dat een uil?
Is dat een koekoek?
O, en zingt die kleine nachtegaal niet fraai?
Ik wil van al die vogels een CD
Zing dan maar even lekker met ze mee.
 
de
noicon
koekoek