Turkish

Türkçe: Türkçe VikiKitap'a hoş geldiniz. Bu kitapta Türkçe konuşmak, yazmak ve okumak için gereken her şeyi bulacaksınız. Bu birlikte yapılması gereken bir çaba, bu yüzden, lütfen yalnızca yanlışları düzeltmekle bile olsa katılmaktan çekinmeyin.


English: Welcome to the Turkish book. In this book you will find all you need to know in order to speak, write, and read the Turkish language. This is a collaborative effort, so please feel free to contribute anything, or even just correct mistakes.

A view from Cappadocia
Kapadokya'dan bir görünüm
Sümela Monastery
Sümela Manastırı
A view of Mardin
Mardin'den bir görünüm
Woman speaking Turkish in recorded in Kosovo

Table Of Contents - İçindekiler edit

About - Hakkında edit

 1. Introduction - Tanıtım  
 2. About this book - Bu kitap hakkında  
 3. Computing in Turkish - Türkçe bilgisayar  
 4. Contributions to this Wikibook - Bu Vikikitap'a katkılar  
 5. Geography of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus  

Pronunciation and Alphabet - Alfabenin okunuşu   edit

 1. Alfabe"Alphabet"
 2. A - I
 3. İ - R
 4. S - Z
 5. Vowel Classifications and Harmony
 6. Consonant Classifications and Harmony

Ways of enhancing your Turkish - Türkçenizi geliştirme yolları   edit

 1. Turkish Satellite Television
 2. Turkish Music
 3. Turkish Movies
 4. Turkish on the internet
 5. Turkish newspapers & magazines

Lessons - Dersler edit


Unit One - Ünite Bir
 1. Lesson One - Greetings - Ders Bir - Tanışma  
 2. Lesson Two - I am... - Ders İki - Ben...  
 3. Lesson Three - Asking Questions - Ders Üç - Soru Sorma  
 4. Lesson Four - Are you busy today? - Ders Dört - Bugün meşgul müsün?  Needs a lot of work. Give me some ideas, please!
 5. Unit One - Test - Ünite Bir - Test  


Unit Two - Ünite İki
 1. Lesson Five - Asking for directions - Ders Beş - Yön Sorma  
 2. Lesson Six - How are you feeling? - Ders Altı - Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  
 3. Lesson Seven - Transport - Ders Yedi - Taşıma  
 4. Lesson Eight - Services - Ders Sekiz - Hizmetler  
 5. Unit Two - Test - Ünite İki - Test  


Unit Three - Ünite Üç
 1. Lesson Nine - Kinship - Ders Dokuz - Akrabalık  
Altaic-Language Wikibooks
Mongolic: Mongolian
Tungusic: Manchu
Turkic: Azerbaijani | Turkish | Turkmen | Uzbek
Buyeo: * Japanese* | Korean*
*The inclusion of Japanese and Korean in Altaic
and the existence of Buyeo is controversial.
See Altaic languages for more information on this dispute.

Grammar - Dil Bilgisi edit

 1. Big Vocabulary - Büyük Kelime Hazinesi
 2. Word Order - Kelime Sırası
 3. Vowel Classifications and Harmony
 4. Pronouns - Adıllar
 5. Cases - Durumlar
 6. Plural - Çoğulluk
 7. Verbs - Eylemler
 8. Postpositions - İlgeçler
 9. Compound Verbs - Birleşik Fiiller
 10. Present Tense - Şimdiki Zaman
 11. Past Tense - Geçmiş Zaman
 12. Past Tense 2 - Geçmiş Zaman 2
 13. Future Tense - Gelecek Zaman
 14. Aorist - Geniş Zaman
 15. Imperative and Optitative - Emir ve İstek
 16. Necessative - Gereklilik
 17. Compound Tenses - Birleşik Zamanlı Fiiller
You can give your feedback about this page on the talk page.