Open main menu

Contents

Numbers: non-negative integersEdit

Digits:(Rakamlar)
0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz

Ten and above:
10 on
11 on bir ("ten one"), 12 on iki, 13 on üç, ...
20 yirmi
21 yirmi bir, 22 yirmi iki ,...
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
200 iki yüz, 300 üç yüz ,...
1 000 bin
2 000 iki bin, 3 000 üç bin ,... 10 000 on bin, 20 000 yirmi bin, 30 000 otuz bin ,...

1 000 000 bir milyon
1 000 000 000 bir milyar
1 000 000 000 000 bir trilyon, 1 000 000 000 000 000 bir katrilyon

Use spaces: 123 456 789 (which is read: yüz yirmi üç milyon dört yüz elli altı bin yedi yüz seksen dokuz) should be written with spaces for easier reading. But (of course) not if you are writing down some amount of money on a check or something alike.

Decimal fractionsEdit

0.2 (engl.) = 0,2 (tr.) sıfır virgül iki
0.01 = 0,01 sıfır virgül sıfır bir
3.14159 = 3,14159 üç virgül bir dört bir beş dokuz

Saymak : To countEdit

sum : toplamak (toplamak also means to tidy up, or put things together,or to collect)
subtract : çıkarmak (The verb çıkarmak also means to take something out of something(eg. Cebinden para çıkardı-He has taken out money from his pocket) ))
multiply : çarpmak (the verb çarpmak also means to collide)
divide : bölmek

+ artı
- eksi
x çarpı/kere
/ bölü
3+3=6 -> üç artı üç eşittir altı

FractionsEdit

One way of expressing fractions is to use the expression "bölü" (divided by):

4/5 = four divided by five = dört bölü beş

2/7 = iki bölü yedi

13/97 = on üç bölü doksan yedi

Examples/TrainingEdit