Open main menu
Legend:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Private Use Surrogate Reserved Noncharacter
Unicode characters
BMP SMP SIP SSP PUA
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000–18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF E0000–E0FFF E8000–E8FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000–19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF E1000–E1FFF E9000–E9FFF F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000–1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF E2000–E2FFF EA000–EAFFF F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000–1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF E3000–E3FFF EB000–EBFFF F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000–14FFF 1C000–1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF E4000–E4FFF EC000–ECFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000–15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF E5000–E5FFF ED000–EDFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF E6000–E6FFF EE000–EEFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000–17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF E7000–E7FFF EF000–EFFFF F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

Note: Unicode character visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.


Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1600x                                
1601x                                
1602x                                
1603x                                
1604x                                
1605x                                
1606x                                
1607x                                
1608x                                
1609x                                
160Ax                                
160Bx                                
160Cx                                
160Dx                                
160Ex                                
160Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1610x                                
1611x                                
1612x                                
1613x                                
1614x                                
1615x                                
1616x                                
1617x                                
1618x                                
1619x                                
161Ax                                
161Bx                                
161Cx                                
161Dx                                
161Ex                                
161Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1620x                                
1621x                                
1622x                                
1623x                                
1624x                                
1625x                                
1626x                                
1627x                                
1628x                                
1629x                                
162Ax                                
162Bx                                
162Cx                                
162Dx                                
162Ex                                
162Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1630x                                
1631x                                
1632x                                
1633x                                
1634x                                
1635x                                
1636x                                
1637x                                
1638x                                
1639x                                
163Ax                                
163Bx                                
163Cx                                
163Dx                                
163Ex                                
163Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1640x                                
1641x                                
1642x                                
1643x                                
1644x                                
1645x                                
1646x                                
1647x                                
1648x                                
1649x                                
164Ax                                
164Bx                                
164Cx                                
164Dx                                
164Ex                                
164Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1650x                                
1651x                                
1652x                                
1653x                                
1654x                                
1655x                                
1656x                                
1657x                                
1658x                                
1659x                                
165Ax                                
165Bx                                
165Cx                                
165Dx                                
165Ex                                
165Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1660x                                
1661x                                
1662x                                
1663x                                
1664x                                
1665x                                
1666x                                
1667x                                
1668x                                
1669x                                
166Ax                                
166Bx                                
166Cx                                
166Dx                                
166Ex                                
166Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1670x                                
1671x                                
1672x                                
1673x                                
1674x                                
1675x                                
1676x                                
1677x                                
1678x                                
1679x                                
167Ax                                
167Bx                                
167Cx                                
167Dx                                
167Ex                                
167Fx                                
Bamum Supplement
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1680x 𖠀 𖠁 𖠂 𖠃 𖠄 𖠅 𖠆 𖠇 𖠈 𖠉 𖠊 𖠋 𖠌 𖠍 𖠎 𖠏
1681x 𖠐 𖠑 𖠒 𖠓 𖠔 𖠕 𖠖 𖠗 𖠘 𖠙 𖠚 𖠛 𖠜 𖠝 𖠞 𖠟
1682x 𖠠 𖠡 𖠢 𖠣 𖠤 𖠥 𖠦 𖠧 𖠨 𖠩 𖠪 𖠫 𖠬 𖠭 𖠮 𖠯
1683x 𖠰 𖠱 𖠲 𖠳 𖠴 𖠵 𖠶 𖠷 𖠸 𖠹 𖠺 𖠻 𖠼 𖠽 𖠾 𖠿
1684x 𖡀 𖡁 𖡂 𖡃 𖡄 𖡅 𖡆 𖡇 𖡈 𖡉 𖡊 𖡋 𖡌 𖡍 𖡎 𖡏
1685x 𖡐 𖡑 𖡒 𖡓 𖡔 𖡕 𖡖 𖡗 𖡘 𖡙 𖡚 𖡛 𖡜 𖡝 𖡞 𖡟
1686x 𖡠 𖡡 𖡢 𖡣 𖡤 𖡥 𖡦 𖡧 𖡨 𖡩 𖡪 𖡫 𖡬 𖡭 𖡮 𖡯
1687x 𖡰 𖡱 𖡲 𖡳 𖡴 𖡵 𖡶 𖡷 𖡸 𖡹 𖡺 𖡻 𖡼 𖡽 𖡾 𖡿
1688x 𖢀 𖢁 𖢂 𖢃 𖢄 𖢅 𖢆 𖢇 𖢈 𖢉 𖢊 𖢋 𖢌 𖢍 𖢎 𖢏
1689x 𖢐 𖢑 𖢒 𖢓 𖢔 𖢕 𖢖 𖢗 𖢘 𖢙 𖢚 𖢛 𖢜 𖢝 𖢞 𖢟
168Ax 𖢠 𖢡 𖢢 𖢣 𖢤 𖢥 𖢦 𖢧 𖢨 𖢩 𖢪 𖢫 𖢬 𖢭 𖢮 𖢯
168Bx 𖢰 𖢱 𖢲 𖢳 𖢴 𖢵 𖢶 𖢷 𖢸 𖢹 𖢺 𖢻 𖢼 𖢽 𖢾 𖢿
168Cx 𖣀 𖣁 𖣂 𖣃 𖣄 𖣅 𖣆 𖣇 𖣈 𖣉 𖣊 𖣋 𖣌 𖣍 𖣎 𖣏
168Dx 𖣐 𖣑 𖣒 𖣓 𖣔 𖣕 𖣖 𖣗 𖣘 𖣙 𖣚 𖣛 𖣜 𖣝 𖣞 𖣟
168Ex 𖣠 𖣡 𖣢 𖣣 𖣤 𖣥 𖣦 𖣧 𖣨 𖣩 𖣪 𖣫 𖣬 𖣭 𖣮 𖣯
168Fx 𖣰 𖣱 𖣲 𖣳 𖣴 𖣵 𖣶 𖣷 𖣸 𖣹 𖣺 𖣻 𖣼 𖣽 𖣾 𖣿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1690x 𖤀 𖤁 𖤂 𖤃 𖤄 𖤅 𖤆 𖤇 𖤈 𖤉 𖤊 𖤋 𖤌 𖤍 𖤎 𖤏
1691x 𖤐 𖤑 𖤒 𖤓 𖤔 𖤕 𖤖 𖤗 𖤘 𖤙 𖤚 𖤛 𖤜 𖤝 𖤞 𖤟
1692x 𖤠 𖤡 𖤢 𖤣 𖤤 𖤥 𖤦 𖤧 𖤨 𖤩 𖤪 𖤫 𖤬 𖤭 𖤮 𖤯
1693x 𖤰 𖤱 𖤲 𖤳 𖤴 𖤵 𖤶 𖤷 𖤸 𖤹 𖤺 𖤻 𖤼 𖤽 𖤾 𖤿
1694x 𖥀 𖥁 𖥂 𖥃 𖥄 𖥅 𖥆 𖥇 𖥈 𖥉 𖥊 𖥋 𖥌 𖥍 𖥎 𖥏
1695x 𖥐 𖥑 𖥒 𖥓 𖥔 𖥕 𖥖 𖥗 𖥘 𖥙 𖥚 𖥛 𖥜 𖥝 𖥞 𖥟
1696x 𖥠 𖥡 𖥢 𖥣 𖥤 𖥥 𖥦 𖥧 𖥨 𖥩 𖥪 𖥫 𖥬 𖥭 𖥮 𖥯
1697x 𖥰 𖥱 𖥲 𖥳 𖥴 𖥵 𖥶 𖥷 𖥸 𖥹 𖥺 𖥻 𖥼 𖥽 𖥾 𖥿
1698x 𖦀 𖦁 𖦂 𖦃 𖦄 𖦅 𖦆 𖦇 𖦈 𖦉 𖦊 𖦋 𖦌 𖦍 𖦎 𖦏
1699x 𖦐 𖦑 𖦒 𖦓 𖦔 𖦕 𖦖 𖦗 𖦘 𖦙 𖦚 𖦛 𖦜 𖦝 𖦞 𖦟
169Ax 𖦠 𖦡 𖦢 𖦣 𖦤 𖦥 𖦦 𖦧 𖦨 𖦩 𖦪 𖦫 𖦬 𖦭 𖦮 𖦯
169Bx 𖦰 𖦱 𖦲 𖦳 𖦴 𖦵 𖦶 𖦷 𖦸 𖦹 𖦺 𖦻 𖦼 𖦽 𖦾 𖦿
169Cx 𖧀 𖧁 𖧂 𖧃 𖧄 𖧅 𖧆 𖧇 𖧈 𖧉 𖧊 𖧋 𖧌 𖧍 𖧎 𖧏
169Dx 𖧐 𖧑 𖧒 𖧓 𖧔 𖧕 𖧖 𖧗 𖧘 𖧙 𖧚 𖧛 𖧜 𖧝 𖧞 𖧟
169Ex 𖧠 𖧡 𖧢 𖧣 𖧤 𖧥 𖧦 𖧧 𖧨 𖧩 𖧪 𖧫 𖧬 𖧭 𖧮 𖧯
169Fx 𖧰 𖧱 𖧲 𖧳 𖧴 𖧵 𖧶 𖧷 𖧸 𖧹 𖧺 𖧻 𖧼 𖧽 𖧾 𖧿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16A0x 𖨀 𖨁 𖨂 𖨃 𖨄 𖨅 𖨆 𖨇 𖨈 𖨉 𖨊 𖨋 𖨌 𖨍 𖨎 𖨏
16A1x 𖨐 𖨑 𖨒 𖨓 𖨔 𖨕 𖨖 𖨗 𖨘 𖨙 𖨚 𖨛 𖨜 𖨝 𖨞 𖨟
16A2x 𖨠 𖨡 𖨢 𖨣 𖨤 𖨥 𖨦 𖨧 𖨨 𖨩 𖨪 𖨫 𖨬 𖨭 𖨮 𖨯
16A3x 𖨰 𖨱 𖨲 𖨳 𖨴 𖨵 𖨶 𖨷 𖨸              
Mro
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16A4x 𖩀 𖩁 𖩂 𖩃 𖩄 𖩅 𖩆 𖩇 𖩈 𖩉 𖩊 𖩋 𖩌 𖩍 𖩎 𖩏
16A5x 𖩐 𖩑 𖩒 𖩓 𖩔 𖩕 𖩖 𖩗 𖩘 𖩙 𖩚 𖩛 𖩜 𖩝 𖩞  
16A6x 𖩠 𖩡 𖩢 𖩣 𖩤 𖩥 𖩦 𖩧 𖩨 𖩩         𖩮 𖩯
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16A7x                                
16A8x                                
16A9x                                
16AAx                                
16ABx                                
16ACx                                
Bassa Vah
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16ADx 𖫐 𖫑 𖫒 𖫓 𖫔 𖫕 𖫖 𖫗 𖫘 𖫙 𖫚 𖫛 𖫜 𖫝 𖫞 𖫟
16AEx 𖫠 𖫡 𖫢 𖫣 𖫤 𖫥 𖫦 𖫧 𖫨 𖫩 𖫪 𖫫 𖫬 𖫭    
16AFx 𖫰 𖫱 𖫲 𖫳 𖫴 𖫵                    
Pahawh Hmong
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16B0x 𖬀 𖬁 𖬂 𖬃 𖬄 𖬅 𖬆 𖬇 𖬈 𖬉 𖬊 𖬋 𖬌 𖬍 𖬎 𖬏
16B1x 𖬐 𖬑 𖬒 𖬓 𖬔 𖬕 𖬖 𖬗 𖬘 𖬙 𖬚 𖬛 𖬜 𖬝 𖬞 𖬟
16B2x 𖬠 𖬡 𖬢 𖬣 𖬤 𖬥 𖬦 𖬧 𖬨 𖬩 𖬪 𖬫 𖬬 𖬭 𖬮 𖬯
16B3x 𖬰 𖬱 𖬲 𖬳 𖬴 𖬵 𖬶 𖬷 𖬸 𖬹 𖬺 𖬻 𖬼 𖬽 𖬾 𖬿
16B4x 𖭀 𖭁 𖭂 𖭃 𖭄 𖭅                    
16B5x 𖭐 𖭑 𖭒 𖭓 𖭔 𖭕 𖭖 𖭗 𖭘 𖭙   𖭛 𖭜 𖭝 𖭞 𖭟
16B6x 𖭠 𖭡   𖭣 𖭤 𖭥 𖭦 𖭧 𖭨 𖭩 𖭪 𖭫 𖭬 𖭭 𖭮 𖭯
16B7x 𖭰 𖭱 𖭲 𖭳 𖭴 𖭵 𖭶 𖭷           𖭽 𖭾 𖭿
16B8x 𖮀 𖮁 𖮂 𖮃 𖮄 𖮅 𖮆 𖮇 𖮈 𖮉 𖮊 𖮋 𖮌 𖮍 𖮎 𖮏
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16B9x                                
16BAx                                
16BBx                                
16BCx                                
16BDx                                
16BEx                                
16BFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16C0x                                
16C1x                                
16C2x                                
16C3x                                
16C4x                                
16C5x                                
16C6x                                
16C7x                                
16C8x                                
16C9x                                
16CAx                                
16CBx                                
16CCx                                
16CDx                                
16CEx                                
16CFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16D0x                                
16D1x                                
16D2x                                
16D3x                                
16D4x                                
16D5x                                
16D6x                                
16D7x                                
16D8x                                
16D9x                                
16DAx                                
16DBx                                
16DCx                                
16DDx                                
16DEx                                
16DFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16E0x                                
16E1x                                
16E2x                                
16E3x                                
Medefaidrin
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16E4x 𖹀 𖹁 𖹂 𖹃 𖹄 𖹅 𖹆 𖹇 𖹈 𖹉 𖹊 𖹋 𖹌 𖹍 𖹎 𖹏
16E5x 𖹐 𖹑 𖹒 𖹓 𖹔 𖹕 𖹖 𖹗 𖹘 𖹙 𖹚 𖹛 𖹜 𖹝 𖹞 𖹟
16E6x 𖹠 𖹡 𖹢 𖹣 𖹤 𖹥 𖹦 𖹧 𖹨 𖹩 𖹪 𖹫 𖹬 𖹭 𖹮 𖹯
16E7x 𖹰 𖹱 𖹲 𖹳 𖹴 𖹵 𖹶 𖹷 𖹸 𖹹 𖹺 𖹻 𖹼 𖹽 𖹾 𖹿
16E8x 𖺀 𖺁 𖺂 𖺃 𖺄 𖺅 𖺆 𖺇 𖺈 𖺉 𖺊 𖺋 𖺌 𖺍 𖺎 𖺏
16E9x 𖺐 𖺑 𖺒 𖺓 𖺔 𖺕 𖺖 𖺗 𖺘 𖺙 𖺚          
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16EAx                                
16EBx                                
16ECx                                
16EDx                                
16EEx                                
16EFx                                
Miao
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16F0x 𖼀 𖼁 𖼂 𖼃 𖼄 𖼅 𖼆 𖼇 𖼈 𖼉 𖼊 𖼋 𖼌 𖼍 𖼎 𖼏
16F1x 𖼐 𖼑 𖼒 𖼓 𖼔 𖼕 𖼖 𖼗 𖼘 𖼙 𖼚 𖼛 𖼜 𖼝 𖼞 𖼟
16F2x 𖼠 𖼡 𖼢 𖼣 𖼤 𖼥 𖼦 𖼧 𖼨 𖼩 𖼪 𖼫 𖼬 𖼭 𖼮 𖼯
16F3x 𖼰 𖼱 𖼲 𖼳 𖼴 𖼵 𖼶 𖼷 𖼸 𖼹 𖼺 𖼻 𖼼 𖼽 𖼾 𖼿
16F4x 𖽀 𖽁 𖽂 𖽃 𖽄 𖽅 𖽆 𖽇 𖽈 𖽉 𖽊         𖽏
16F5x 𖽐 𖽑 𖽒 𖽓 𖽔 𖽕 𖽖 𖽗 𖽘 𖽙 𖽚 𖽛 𖽜 𖽝 𖽞 𖽟
16F6x 𖽠 𖽡 𖽢 𖽣 𖽤 𖽥 𖽦 𖽧 𖽨 𖽩 𖽪 𖽫 𖽬 𖽭 𖽮 𖽯
16F7x 𖽰 𖽱 𖽲 𖽳 𖽴 𖽵 𖽶 𖽷 𖽸 𖽹 𖽺 𖽻 𖽼 𖽽 𖽾 𖽿
16F8x 𖾀 𖾁 𖾂 𖾃 𖾄 𖾅 𖾆 𖾇               𖾏
16F9x 𖾐 𖾑 𖾒 𖾓 𖾔 𖾕 𖾖 𖾗 𖾘 𖾙 𖾚 𖾛 𖾜 𖾝 𖾞 𖾟
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16FAx                                
16FBx                                
16FCx                                
16FDx                                
Ideographic Symbols and Punctuation
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
16FEx 𖿠 𖿡 𖿢 𖿣                        
16FFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F