Unicode/Character reference/11000-11FFF

< Unicode‎ | Character reference
Legend:
Unicode 1.0 Unicode 5.0
Unicode 1.1 Unicode 5.1
Unicode 2.0 Unicode 5.2
Unicode 2.1 Unicode 6.0
Unicode 3.0 Unicode 6.1
Unicode 3.1 Unicode 6.2
Unicode 3.2 Unicode 6.3
Unicode 4.0 Unicode 7.0
Unicode 4.1 Unicode 8.0
Reserved Noncharacter
Unicode characters
BMP SMP SIP SSP PUA
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000-18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF E0000–E0FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000-19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF   F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000-1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF   F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000-1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF   F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000-14FFF 1C000-1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000-15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000-17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF   F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

Note: Unicode characters visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.

U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11000 𑀀 𑀁 𑀂 𑀃 𑀄 𑀅 𑀆 𑀇 𑀈 𑀉 𑀊 𑀋 𑀌 𑀍 𑀎 𑀏
11010 𑀐 𑀑 𑀒 𑀓 𑀔 𑀕 𑀖 𑀗 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛 𑀜 𑀝 𑀞 𑀟
11020 𑀠 𑀡 𑀢 𑀣 𑀤 𑀥 𑀦 𑀧 𑀨 𑀩 𑀪 𑀫 𑀬 𑀭 𑀮 𑀯
11030 𑀰 𑀱 𑀲 𑀳 𑀴 𑀵 𑀶 𑀷 𑀸 𑀹 𑀺 𑀻 𑀼 𑀽 𑀾 𑀿
11040 𑁀 𑁁 𑁂 𑁃 𑁄 𑁅 𑁆 𑁇 𑁈 𑁉 𑁊 𑁋 𑁌 𑁍    
11050     𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗 𑁘 𑁙 𑁚 𑁛 𑁜 𑁝 𑁞 𑁟
11060 𑁠 𑁡 𑁢 𑁣 𑁤 𑁥 𑁦 𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯
11070                               𑁿
11080 𑂀 𑂁 𑂂 𑂃 𑂄 𑂅 𑂆 𑂇 𑂈 𑂉 𑂊 𑂋 𑂌 𑂍 𑂎 𑂏
11090 𑂐 𑂑 𑂒 𑂓 𑂔 𑂕 𑂖 𑂗 𑂘 𑂙 𑂚 𑂛 𑂜 𑂝 𑂞 𑂟
110A0 𑂠 𑂡 𑂢 𑂣 𑂤 𑂥 𑂦 𑂧 𑂨 𑂩 𑂪 𑂫 𑂬 𑂭 𑂮 𑂯
110B0 𑂰 𑂱 𑂲 𑂳 𑂴 𑂵 𑂶 𑂷 𑂸 𑂹 𑂺 𑂻 𑂼 𑂽 𑂾 𑂿
110C0 𑃀 𑃁                            
110D0 𑃐 𑃑 𑃒 𑃓 𑃔 𑃕 𑃖 𑃗 𑃘 𑃙 𑃚 𑃛 𑃜 𑃝 𑃞 𑃟
110E0 𑃠 𑃡 𑃢 𑃣 𑃤 𑃥 𑃦 𑃧 𑃨              
110F0 𑃰 𑃱 𑃲 𑃳 𑃴 𑃵 𑃶 𑃷 𑃸 𑃹            
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11100 𑄀 𑄁 𑄂 𑄃 𑄄 𑄅 𑄆 𑄇 𑄈 𑄉 𑄊 𑄋 𑄌 𑄍 𑄎 𑄏
11110 𑄐 𑄑 𑄒 𑄓 𑄔 𑄕 𑄖 𑄗 𑄘 𑄙 𑄚 𑄛 𑄜 𑄝 𑄞 𑄟
11120 𑄠 𑄡 𑄢 𑄣 𑄤 𑄥 𑄦 𑄧 𑄨 𑄩 𑄪 𑄫 𑄬 𑄭 𑄮 𑄯
11130 𑄰 𑄱 𑄲 𑄳 𑄴   𑄶 𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿
11140 𑅀 𑅁 𑅂 𑅃                        
11150 𑅐 𑅑 𑅒 𑅓 𑅔 𑅕 𑅖 𑅗 𑅘 𑅙 𑅚 𑅛 𑅜 𑅝 𑅞 𑅟
11160 𑅠 𑅡 𑅢 𑅣 𑅤 𑅥 𑅦 𑅧 𑅨 𑅩 𑅪 𑅫 𑅬 𑅭 𑅮 𑅯
11170 𑅰 𑅱 𑅲 𑅳 𑅴 𑅵 𑅶                  
11180 𑆀 𑆁 𑆂 𑆃 𑆄 𑆅 𑆆 𑆇 𑆈 𑆉 𑆊 𑆋 𑆌 𑆍 𑆎 𑆏
11190 𑆐 𑆑 𑆒 𑆓 𑆔 𑆕 𑆖 𑆗 𑆘 𑆙 𑆚 𑆛 𑆜 𑆝 𑆞 𑆟
111A0 𑆠 𑆡 𑆢 𑆣 𑆤 𑆥 𑆦 𑆧 𑆨 𑆩 𑆪 𑆫 𑆬 𑆭 𑆮 𑆯
111B0 𑆰 𑆱 𑆲 𑆳 𑆴 𑆵 𑆶 𑆷 𑆸 𑆹 𑆺 𑆻 𑆼 𑆽 𑆾 𑆿
111C0 𑇀 𑇁 𑇂 𑇃 𑇄 𑇅 𑇆 𑇇 𑇈 𑇉 𑇊 𑇋 𑇌 𑇍    
111D0 𑇐 𑇑 𑇒 𑇓 𑇔 𑇕 𑇖 𑇗 𑇘 𑇙 𑇚 𑇛 𑇜 𑇝 𑇞 𑇟
111E0   𑇡 𑇢 𑇣 𑇤 𑇥 𑇦 𑇧 𑇨 𑇩 𑇪 𑇫 𑇬 𑇭 𑇮 𑇯
111F0 𑇰 𑇱 𑇲 𑇳 𑇴                      
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11200 𑈀 𑈁 𑈂 𑈃 𑈄 𑈅 𑈆 𑈇 𑈈 𑈉 𑈊 𑈋 𑈌 𑈍 𑈎 𑈏
11210 𑈐 𑈑   𑈓 𑈔 𑈕 𑈖 𑈗 𑈘 𑈙 𑈚 𑈛 𑈜 𑈝 𑈞 𑈟
11220 𑈠 𑈡 𑈢 𑈣 𑈤 𑈥 𑈦 𑈧 𑈨 𑈩 𑈪 𑈫 𑈬 𑈭 𑈮 𑈯
11230 𑈰 𑈱 𑈲 𑈳 𑈴 𑈵 𑈶 𑈷 𑈸 𑈹 𑈺 𑈻 𑈼 𑈽    
11240                                
11250                                
11260                                
11270                                
11280 𑊀 𑊁 𑊂 𑊃 𑊄 𑊅 𑊆   𑊈   𑊊 𑊋 𑊌 𑊍   𑊏
11290 𑊐 𑊑 𑊒 𑊓 𑊔 𑊕 𑊖 𑊗 𑊘 𑊙 𑊚 𑊛 𑊜 𑊝   𑊟
112A0 𑊠 𑊡 𑊢 𑊣 𑊤 𑊥 𑊦 𑊧 𑊨 𑊩            
112B0 𑊰 𑊱 𑊲 𑊳 𑊴 𑊵 𑊶 𑊷 𑊸 𑊹 𑊺 𑊻 𑊼 𑊽 𑊾 𑊿
112C0 𑋀 𑋁 𑋂 𑋃 𑋄 𑋅 𑋆 𑋇 𑋈 𑋉 𑋊 𑋋 𑋌 𑋍 𑋎 𑋏
112D0 𑋐 𑋑 𑋒 𑋓 𑋔 𑋕 𑋖 𑋗 𑋘 𑋙 𑋚 𑋛 𑋜 𑋝 𑋞 𑋟
112E0 𑋠 𑋡 𑋢 𑋣 𑋤 𑋥 𑋦 𑋧 𑋨 𑋩 𑋪          
112F0 𑋰 𑋱 𑋲 𑋳 𑋴 𑋵 𑋶 𑋷 𑋸 𑋹            
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11300 𑌀 𑌁 𑌂 𑌃   𑌅 𑌆 𑌇 𑌈 𑌉 𑌊 𑌋 𑌌     𑌏
11310 𑌐     𑌓 𑌔 𑌕 𑌖 𑌗 𑌘 𑌙 𑌚 𑌛 𑌜 𑌝 𑌞 𑌟
11320 𑌠 𑌡 𑌢 𑌣 𑌤 𑌥 𑌦 𑌧 𑌨   𑌪 𑌫 𑌬 𑌭 𑌮 𑌯
11330 𑌰   𑌲 𑌳   𑌵 𑌶 𑌷 𑌸 𑌹     𑌼 𑌽 𑌾 𑌿
11340 𑍀 𑍁 𑍂 𑍃 𑍄     𑍇 𑍈     𑍋 𑍌 𑍍    
11350 𑍐             𑍗           𑍝 𑍞 𑍟
11360 𑍠 𑍡 𑍢 𑍣     𑍦 𑍧 𑍨 𑍩 𑍪 𑍫 𑍬      
11370 𑍰 𑍱 𑍲 𑍳 𑍴                      
11380                                
11390                                
113A0                                
113B0                                
113C0                                
113D0                                
113E0                                
113F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11400                                
11410                                
11420                                
11430                                
11440                                
11450                                
11460                                
11470                                
11480 𑒀 𑒁 𑒂 𑒃 𑒄 𑒅 𑒆 𑒇 𑒈 𑒉 𑒊 𑒋 𑒌 𑒍 𑒎 𑒏
11490 𑒐 𑒑 𑒒 𑒓 𑒔 𑒕 𑒖 𑒗 𑒘 𑒙 𑒚 𑒛 𑒜 𑒝 𑒞 𑒟
114A0 𑒠 𑒡 𑒢 𑒣 𑒤 𑒥 𑒦 𑒧 𑒨 𑒩 𑒪 𑒫 𑒬 𑒭 𑒮 𑒯
114B0 𑒰 𑒱 𑒲 𑒳 𑒴 𑒵 𑒶 𑒷 𑒸 𑒹 𑒺 𑒻 𑒼 𑒽 𑒾 𑒿
114C0 𑓀 𑓁 𑓂 𑓃 𑓄 𑓅 𑓆 𑓇                
114D0 𑓐 𑓑 𑓒 𑓓 𑓔 𑓕 𑓖 𑓗 𑓘 𑓙            
114E0                                
114F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11500                                
11510                                
11520                                
11530                                
11540                                
11550                                
11560                                
11570                                
11580 𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏
11590 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟
115A0 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯
115B0 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵     𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿
115C0 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏
115D0 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝    
115E0                                
115F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11600 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋 𑘌 𑘍 𑘎 𑘏
11610 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟
11620 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩 𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯
11630 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿
11640 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄                      
11650 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙            
11660                                
11670                                
11680 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃 𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏
11690 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟
116A0 𑚠 𑚡 𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯
116B0 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷                
116C0 𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉            
116D0                                
116E0                                
116F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11700 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏
11710 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙       𑜝 𑜞 𑜟
11720 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫        
11730 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿
11740                                
11750                                
11760                                
11770                                
11780                                
11790                                
117A0                                
117B0                                
117C0                                
117D0                                
117E0                                
117F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11800                                
11810                                
11820                                
11830                                
11840                                
11850                                
11860                                
11870                                
11880                                
11890                                
118A0 𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯
118B0 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽 𑢾 𑢿
118C0 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏
118D0 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛 𑣜 𑣝 𑣞 𑣟
118E0 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯
118F0 𑣰 𑣱 𑣲                         𑣿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11900                                
11910                                
11920                                
11930                                
11940                                
11950                                
11960                                
11970                                
11980                                
11990                                
119A0                                
119B0                                
119C0                                
119D0                                
119E0                                
119F0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11A00                                
11A10                                
11A20                                
11A30                                
11A40                                
11A50                                
11A60                                
11A70                                
11A80                                
11A90                                
11AA0                                
11AB0                                
11AC0 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏
11AD0 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟
11AE0 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯
11AF0 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸              
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11B00                                
11B10                                
11B20                                
11B30                                
11B40                                
11B50                                
11B60                                
11B70                                
11B80                                
11B90                                
11BA0                                
11BB0                                
11BC0                                
11BD0                                
11BE0                                
11BF0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11C00                                
11C10                                
11C20                                
11C30                                
11C40                                
11C50                                
11C60                                
11C70                                
11C80                                
11C90                                
11CA0                                
11CB0                                
11CC0                                
11CD0                                
11CE0                                
11CF0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11D00                                
11D10                                
11D20                                
11D30                                
11D40                                
11D50                                
11D60                                
11D70                                
11D80                                
11D90                                
11DA0                                
11DB0                                
11DC0                                
11DD0                                
11DE0                                
11DF0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11E00                                
11E10                                
11E20                                
11E30                                
11E40                                
11E50                                
11E60                                
11E70                                
11E80                                
11E90                                
11EA0                                
11EB0                                
11EC0                                
11ED0                                
11EE0                                
11EF0                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11F00                                
11F10                                
11F20                                
11F30                                
11F40                                
11F50                                
11F60                                
11F70                                
11F80                                
11F90                                
11FA0                                
11FB0                                
11FC0                                
11FD0                                
11FE0                                
11FF0