Unicode/Character reference/12000-12FFF

Unicode characters
BMP SMP SIP TIP SSP PUA
0000–0FFF 10000–10FFF 20000–20FFF 30000–30FFF E0000–E0FFF F0000–F0FFF 100000–100FFF
1000–1FFF 11000–11FFF 21000–21FFF 31000–31FFF E1000–E1FFF F1000–F1FFF 101000–101FFF
2000–2FFF 12000–12FFF 22000–22FFF 32000–32FFF E2000–E2FFF F2000–F2FFF 102000–102FFF
3000–3FFF 13000–13FFF 23000–23FFF 33000–33FFF E3000–E3FFF F3000–F3FFF 103000–103FFF
4000–4FFF 14000–14FFF 24000–24FFF 34000–34FFF E4000–E4FFF F4000–F4FFF 104000–104FFF
5000–5FFF 15000–15FFF 25000–25FFF 35000–35FFF E5000–E5FFF F5000–F5FFF 105000–105FFF
6000–6FFF 16000–16FFF 26000–26FFF 36000–36FFF E6000–E6FFF F6000–F6FFF 106000–106FFF
7000–7FFF 17000–17FFF 27000–27FFF 37000–37FFF E7000–E7FFF F7000–F7FFF 107000–107FFF
8000–8FFF 18000–18FFF 28000–28FFF 38000–38FFF E8000–E8FFF F8000–F8FFF 108000–108FFF
9000–9FFF 19000–19FFF 29000–29FFF 39000–39FFF E9000–E9FFF F9000–F9FFF 109000–109FFF
A000–AFFF 1A000–1AFFF 2A000–2AFFF 3A000–3AFFF EA000–EAFFF FA000–FAFFF 10A000–10AFFF
B000–BFFF 1B000–1BFFF 2B000–2BFFF 3B000–3BFFF EB000–EBFFF FB000–FBFFF 10B000–10BFFF
C000–CFFF 1C000–1CFFF 2C000–2CFFF 3C000–3CFFF EC000–ECFFF FC000–FCFFF 10C000–10CFFF
D000–DFFF 1D000–1DFFF 2D000–2DFFF 3D000–3DFFF ED000–EDFFF FD000–FDFFF 10D000–10DFFF
E000–EFFF 1E000–1EFFF 2E000–2EFFF 3E000–3EFFF EE000–EEFFF FE000–FEFFF 10E000–10EFFF
F000–FFFF 1F000–1FFFF 2F000–2FFFF 3F000–3FFFF EF000–EFFFF FF000–FFFFF 10F000–10FFFF
Legend:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Unicode 13.0 Unicode 14.0 Unicode 15.0 Unicode 15.1
Private Use Surrogate Reserved Noncharacter

Note: Unicode character visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.


Cuneiform
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1200x 𒀀 𒀁 𒀂 𒀃 𒀄 𒀅 𒀆 𒀇 𒀈 𒀉 𒀊 𒀋 𒀌 𒀍 𒀎 𒀏
1201x 𒀐 𒀑 𒀒 𒀓 𒀔 𒀕 𒀖 𒀗 𒀘 𒀙 𒀚 𒀛 𒀜 𒀝 𒀞 𒀟
1202x 𒀠 𒀡 𒀢 𒀣 𒀤 𒀥 𒀦 𒀧 𒀨 𒀩 𒀪 𒀫 𒀬 𒀭 𒀮 𒀯
1203x 𒀰 𒀱 𒀲 𒀳 𒀴 𒀵 𒀶 𒀷 𒀸 𒀹 𒀺 𒀻 𒀼 𒀽 𒀾 𒀿
1204x 𒁀 𒁁 𒁂 𒁃 𒁄 𒁅 𒁆 𒁇 𒁈 𒁉 𒁊 𒁋 𒁌 𒁍 𒁎 𒁏
1205x 𒁐 𒁑 𒁒 𒁓 𒁔 𒁕 𒁖 𒁗 𒁘 𒁙 𒁚 𒁛 𒁜 𒁝 𒁞 𒁟
1206x 𒁠 𒁡 𒁢 𒁣 𒁤 𒁥 𒁦 𒁧 𒁨 𒁩 𒁪 𒁫 𒁬 𒁭 𒁮 𒁯
1207x 𒁰 𒁱 𒁲 𒁳 𒁴 𒁵 𒁶 𒁷 𒁸 𒁹 𒁺 𒁻 𒁼 𒁽 𒁾 𒁿
1208x 𒂀 𒂁 𒂂 𒂃 𒂄 𒂅 𒂆 𒂇 𒂈 𒂉 𒂊 𒂋 𒂌 𒂍 𒂎 𒂏
1209x 𒂐 𒂑 𒂒 𒂓 𒂔 𒂕 𒂖 𒂗 𒂘 𒂙 𒂚 𒂛 𒂜 𒂝 𒂞 𒂟
120Ax 𒂠 𒂡 𒂢 𒂣 𒂤 𒂥 𒂦 𒂧 𒂨 𒂩 𒂪 𒂫 𒂬 𒂭 𒂮 𒂯
120Bx 𒂰 𒂱 𒂲 𒂳 𒂴 𒂵 𒂶 𒂷 𒂸 𒂹 𒂺 𒂻 𒂼 𒂽 𒂾 𒂿
120Cx 𒃀 𒃁 𒃂 𒃃 𒃄 𒃅 𒃆 𒃇 𒃈 𒃉 𒃊 𒃋 𒃌 𒃍 𒃎 𒃏
120Dx 𒃐 𒃑 𒃒 𒃓 𒃔 𒃕 𒃖 𒃗 𒃘 𒃙 𒃚 𒃛 𒃜 𒃝 𒃞 𒃟
120Ex 𒃠 𒃡 𒃢 𒃣 𒃤 𒃥 𒃦 𒃧 𒃨 𒃩 𒃪 𒃫 𒃬 𒃭 𒃮 𒃯
120Fx 𒃰 𒃱 𒃲 𒃳 𒃴 𒃵 𒃶 𒃷 𒃸 𒃹 𒃺 𒃻 𒃼 𒃽 𒃾 𒃿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1210x 𒄀 𒄁 𒄂 𒄃 𒄄 𒄅 𒄆 𒄇 𒄈 𒄉 𒄊 𒄋 𒄌 𒄍 𒄎 𒄏
1211x 𒄐 𒄑 𒄒 𒄓 𒄔 𒄕 𒄖 𒄗 𒄘 𒄙 𒄚 𒄛 𒄜 𒄝 𒄞 𒄟
1212x 𒄠 𒄡 𒄢 𒄣 𒄤 𒄥 𒄦 𒄧 𒄨 𒄩 𒄪 𒄫 𒄬 𒄭 𒄮 𒄯
1213x 𒄰 𒄱 𒄲 𒄳 𒄴 𒄵 𒄶 𒄷 𒄸 𒄹 𒄺 𒄻 𒄼 𒄽 𒄾 𒄿
1214x 𒅀 𒅁 𒅂 𒅃 𒅄 𒅅 𒅆 𒅇 𒅈 𒅉 𒅊 𒅋 𒅌 𒅍 𒅎 𒅏
1215x 𒅐 𒅑 𒅒 𒅓 𒅔 𒅕 𒅖 𒅗 𒅘 𒅙 𒅚 𒅛 𒅜 𒅝 𒅞 𒅟
1216x 𒅠 𒅡 𒅢 𒅣 𒅤 𒅥 𒅦 𒅧 𒅨 𒅩 𒅪 𒅫 𒅬 𒅭 𒅮 𒅯
1217x 𒅰 𒅱 𒅲 𒅳 𒅴 𒅵 𒅶 𒅷 𒅸 𒅹 𒅺 𒅻 𒅼 𒅽 𒅾 𒅿
1218x 𒆀 𒆁 𒆂 𒆃 𒆄 𒆅 𒆆 𒆇 𒆈 𒆉 𒆊 𒆋 𒆌 𒆍 𒆎 𒆏
1219x 𒆐 𒆑 𒆒 𒆓 𒆔 𒆕 𒆖 𒆗 𒆘 𒆙 𒆚 𒆛 𒆜 𒆝 𒆞 𒆟
121Ax 𒆠 𒆡 𒆢 𒆣 𒆤 𒆥 𒆦 𒆧 𒆨 𒆩 𒆪 𒆫 𒆬 𒆭 𒆮 𒆯
121Bx 𒆰 𒆱 𒆲 𒆳 𒆴 𒆵 𒆶 𒆷 𒆸 𒆹 𒆺 𒆻 𒆼 𒆽 𒆾 𒆿
121Cx 𒇀 𒇁 𒇂 𒇃 𒇄 𒇅 𒇆 𒇇 𒇈 𒇉 𒇊 𒇋 𒇌 𒇍 𒇎 𒇏
121Dx 𒇐 𒇑 𒇒 𒇓 𒇔 𒇕 𒇖 𒇗 𒇘 𒇙 𒇚 𒇛 𒇜 𒇝 𒇞 𒇟
121Ex 𒇠 𒇡 𒇢 𒇣 𒇤 𒇥 𒇦 𒇧 𒇨 𒇩 𒇪 𒇫 𒇬 𒇭 𒇮 𒇯
121Fx 𒇰 𒇱 𒇲 𒇳 𒇴 𒇵 𒇶 𒇷 𒇸 𒇹 𒇺 𒇻 𒇼 𒇽 𒇾 𒇿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1220x 𒈀 𒈁 𒈂 𒈃 𒈄 𒈅 𒈆 𒈇 𒈈 𒈉 𒈊 𒈋 𒈌 𒈍 𒈎 𒈏
1221x 𒈐 𒈑 𒈒 𒈓 𒈔 𒈕 𒈖 𒈗 𒈘 𒈙 𒈚 𒈛 𒈜 𒈝 𒈞 𒈟
1222x 𒈠 𒈡 𒈢 𒈣 𒈤 𒈥 𒈦 𒈧 𒈨 𒈩 𒈪 𒈫 𒈬 𒈭 𒈮 𒈯
1223x 𒈰 𒈱 𒈲 𒈳 𒈴 𒈵 𒈶 𒈷 𒈸 𒈹 𒈺 𒈻 𒈼 𒈽 𒈾 𒈿
1224x 𒉀 𒉁 𒉂 𒉃 𒉄 𒉅 𒉆 𒉇 𒉈 𒉉 𒉊 𒉋 𒉌 𒉍 𒉎 𒉏
1225x 𒉐 𒉑 𒉒 𒉓 𒉔 𒉕 𒉖 𒉗 𒉘 𒉙 𒉚 𒉛 𒉜 𒉝 𒉞 𒉟
1226x 𒉠 𒉡 𒉢 𒉣 𒉤 𒉥 𒉦 𒉧 𒉨 𒉩 𒉪 𒉫 𒉬 𒉭 𒉮 𒉯
1227x 𒉰 𒉱 𒉲 𒉳 𒉴 𒉵 𒉶 𒉷 𒉸 𒉹 𒉺 𒉻 𒉼 𒉽 𒉾 𒉿
1228x 𒊀 𒊁 𒊂 𒊃 𒊄 𒊅 𒊆 𒊇 𒊈 𒊉 𒊊 𒊋 𒊌 𒊍 𒊎 𒊏
1229x 𒊐 𒊑 𒊒 𒊓 𒊔 𒊕 𒊖 𒊗 𒊘 𒊙 𒊚 𒊛 𒊜 𒊝 𒊞 𒊟
122Ax 𒊠 𒊡 𒊢 𒊣 𒊤 𒊥 𒊦 𒊧 𒊨 𒊩 𒊪 𒊫 𒊬 𒊭 𒊮 𒊯
122Bx 𒊰 𒊱 𒊲 𒊳 𒊴 𒊵 𒊶 𒊷 𒊸 𒊹 𒊺 𒊻 𒊼 𒊽 𒊾 𒊿
122Cx 𒋀 𒋁 𒋂 𒋃 𒋄 𒋅 𒋆 𒋇 𒋈 𒋉 𒋊 𒋋 𒋌 𒋍 𒋎 𒋏
122Dx 𒋐 𒋑 𒋒 𒋓 𒋔 𒋕 𒋖 𒋗 𒋘 𒋙 𒋚 𒋛 𒋜 𒋝 𒋞 𒋟
122Ex 𒋠 𒋡 𒋢 𒋣 𒋤 𒋥 𒋦 𒋧 𒋨 𒋩 𒋪 𒋫 𒋬 𒋭 𒋮 𒋯
122Fx 𒋰 𒋱 𒋲 𒋳 𒋴 𒋵 𒋶 𒋷 𒋸 𒋹 𒋺 𒋻 𒋼 𒋽 𒋾 𒋿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1230x 𒌀 𒌁 𒌂 𒌃 𒌄 𒌅 𒌆 𒌇 𒌈 𒌉 𒌊 𒌋 𒌌 𒌍 𒌎 𒌏
1231x 𒌐 𒌑 𒌒 𒌓 𒌔 𒌕 𒌖 𒌗 𒌘 𒌙 𒌚 𒌛 𒌜 𒌝 𒌞 𒌟
1232x 𒌠 𒌡 𒌢 𒌣 𒌤 𒌥 𒌦 𒌧 𒌨 𒌩 𒌪 𒌫 𒌬 𒌭 𒌮 𒌯
1233x 𒌰 𒌱 𒌲 𒌳 𒌴 𒌵 𒌶 𒌷 𒌸 𒌹 𒌺 𒌻 𒌼 𒌽 𒌾 𒌿
1234x 𒍀 𒍁 𒍂 𒍃 𒍄 𒍅 𒍆 𒍇 𒍈 𒍉 𒍊 𒍋 𒍌 𒍍 𒍎 𒍏
1235x 𒍐 𒍑 𒍒 𒍓 𒍔 𒍕 𒍖 𒍗 𒍘 𒍙 𒍚 𒍛 𒍜 𒍝 𒍞 𒍟
1236x 𒍠 𒍡 𒍢 𒍣 𒍤 𒍥 𒍦 𒍧 𒍨 𒍩 𒍪 𒍫 𒍬 𒍭 𒍮 𒍯
1237x 𒍰 𒍱 𒍲 𒍳 𒍴 𒍵 𒍶 𒍷 𒍸 𒍹 𒍺 𒍻 𒍼 𒍽 𒍾 𒍿
1238x 𒎀 𒎁 𒎂 𒎃 𒎄 𒎅 𒎆 𒎇 𒎈 𒎉 𒎊 𒎋 𒎌 𒎍 𒎎 𒎏
1239x 𒎐 𒎑 𒎒 𒎓 𒎔 𒎕 𒎖 𒎗 𒎘 𒎙            
123Ax                                
123Bx                                
123Cx                                
123Dx                                
123Ex                                
123Fx                                
Cuneiform Numbers and Punctuation
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1240x 𒐀 𒐁 𒐂 𒐃 𒐄 𒐅 𒐆 𒐇 𒐈 𒐉 𒐊 𒐋 𒐌 𒐍 𒐎 𒐏
1241x 𒐐 𒐑 𒐒 𒐓 𒐔 𒐕 𒐖 𒐗 𒐘 𒐙 𒐚 𒐛 𒐜 𒐝 𒐞 𒐟
1242x 𒐠 𒐡 𒐢 𒐣 𒐤 𒐥 𒐦 𒐧 𒐨 𒐩 𒐪 𒐫 𒐬 𒐭 𒐮 𒐯
1243x 𒐰 𒐱 𒐲 𒐳 𒐴 𒐵 𒐶 𒐷 𒐸 𒐹 𒐺 𒐻 𒐼 𒐽 𒐾 𒐿
1244x 𒑀 𒑁 𒑂 𒑃 𒑄 𒑅 𒑆 𒑇 𒑈 𒑉 𒑊 𒑋 𒑌 𒑍 𒑎 𒑏
1245x 𒑐 𒑑 𒑒 𒑓 𒑔 𒑕 𒑖 𒑗 𒑘 𒑙 𒑚 𒑛 𒑜 𒑝 𒑞 𒑟
1246x 𒑠 𒑡 𒑢 𒑣 𒑤 𒑥 𒑦 𒑧 𒑨 𒑩 𒑪 𒑫 𒑬 𒑭 𒑮  
1247x 𒑰 𒑱 𒑲 𒑳 𒑴                      
Early Dynastic Cuneiform
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1248x 𒒀 𒒁 𒒂 𒒃 𒒄 𒒅 𒒆 𒒇 𒒈 𒒉 𒒊 𒒋 𒒌 𒒍 𒒎 𒒏
1249x 𒒐 𒒑 𒒒 𒒓 𒒔 𒒕 𒒖 𒒗 𒒘 𒒙 𒒚 𒒛 𒒜 𒒝 𒒞 𒒟
124Ax 𒒠 𒒡 𒒢 𒒣 𒒤 𒒥 𒒦 𒒧 𒒨 𒒩 𒒪 𒒫 𒒬 𒒭 𒒮 𒒯
124Bx 𒒰 𒒱 𒒲 𒒳 𒒴 𒒵 𒒶 𒒷 𒒸 𒒹 𒒺 𒒻 𒒼 𒒽 𒒾 𒒿
124Cx 𒓀 𒓁 𒓂 𒓃 𒓄 𒓅 𒓆 𒓇 𒓈 𒓉 𒓊 𒓋 𒓌 𒓍 𒓎 𒓏
124Dx 𒓐 𒓑 𒓒 𒓓 𒓔 𒓕 𒓖 𒓗 𒓘 𒓙 𒓚 𒓛 𒓜 𒓝 𒓞 𒓟
124Ex 𒓠 𒓡 𒓢 𒓣 𒓤 𒓥 𒓦 𒓧 𒓨 𒓩 𒓪 𒓫 𒓬 𒓭 𒓮 𒓯
124Fx 𒓰 𒓱 𒓲 𒓳 𒓴 𒓵 𒓶 𒓷 𒓸 𒓹 𒓺 𒓻 𒓼 𒓽 𒓾 𒓿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1250x 𒔀 𒔁 𒔂 𒔃 𒔄 𒔅 𒔆 𒔇 𒔈 𒔉 𒔊 𒔋 𒔌 𒔍 𒔎 𒔏
1251x 𒔐 𒔑 𒔒 𒔓 𒔔 𒔕 𒔖 𒔗 𒔘 𒔙 𒔚 𒔛 𒔜 𒔝 𒔞 𒔟
1252x 𒔠 𒔡 𒔢 𒔣 𒔤 𒔥 𒔦 𒔧 𒔨 𒔩 𒔪 𒔫 𒔬 𒔭 𒔮 𒔯
1253x 𒔰 𒔱 𒔲 𒔳 𒔴 𒔵 𒔶 𒔷 𒔸 𒔹 𒔺 𒔻 𒔼 𒔽 𒔾 𒔿
1254x 𒕀 𒕁 𒕂 𒕃                        
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1255x                                
1256x                                
1257x                                
1258x                                
1259x                                
125Ax                                
125Bx                                
125Cx                                
125Dx                                
125Ex                                
125Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1260x                                
1261x                                
1262x                                
1263x                                
1264x                                
1265x                                
1266x                                
1267x                                
1268x                                
1269x                                
126Ax                                
126Bx                                
126Cx                                
126Dx                                
126Ex                                
126Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1270x                                
1271x                                
1272x                                
1273x                                
1274x                                
1275x                                
1276x                                
1277x                                
1278x                                
1279x                                
127Ax                                
127Bx                                
127Cx                                
127Dx                                
127Ex                                
127Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1280x                                
1281x                                
1282x                                
1283x                                
1284x                                
1285x                                
1286x                                
1287x                                
1288x                                
1289x                                
128Ax                                
128Bx                                
128Cx                                
128Dx                                
128Ex                                
128Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1290x                                
1291x                                
1292x                                
1293x                                
1294x                                
1295x                                
1296x                                
1297x                                
1298x                                
1299x                                
129Ax                                
129Bx                                
129Cx                                
129Dx                                
129Ex                                
129Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12A0x                                
12A1x                                
12A2x                                
12A3x                                
12A4x                                
12A5x                                
12A6x                                
12A7x                                
12A8x                                
12A9x                                
12AAx                                
12ABx                                
12ACx                                
12ADx                                
12AEx                                
12AFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12B0x                                
12B1x                                
12B2x                                
12B3x                                
12B4x                                
12B5x                                
12B6x                                
12B7x                                
12B8x                                
12B9x                                
12BAx                                
12BBx                                
12BCx                                
12BDx                                
12BEx                                
12BFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12C0x                                
12C1x                                
12C2x                                
12C3x                                
12C4x                                
12C5x                                
12C6x                                
12C7x                                
12C8x                                
12C9x                                
12CAx                                
12CBx                                
12CCx                                
12CDx                                
12CEx                                
12CFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12D0x                                
12D1x                                
12D2x                                
12D3x                                
12D4x                                
12D5x                                
12D6x                                
12D7x                                
12D8x                                
12D9x                                
12DAx                                
12DBx                                
12DCx                                
12DDx                                
12DEx                                
12DFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12E0x                                
12E1x                                
12E2x                                
12E3x                                
12E4x                                
12E5x                                
12E6x                                
12E7x                                
12E8x                                
12E9x                                
12EAx                                
12EBx                                
12ECx                                
12EDx                                
12EEx                                
12EFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12F0x                                
12F1x                                
12F2x                                
12F3x                                
12F4x                                
12F5x                                
12F6x                                
12F7x                                
12F8x                                
Cypro-Minoan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
12F9x 𒾐 𒾑 𒾒 𒾓 𒾔 𒾕 𒾖 𒾗 𒾘 𒾙 𒾚 𒾛 𒾜 𒾝 𒾞 𒾟
12FAx 𒾠 𒾡 𒾢 𒾣 𒾤 𒾥 𒾦 𒾧 𒾨 𒾩 𒾪 𒾫 𒾬 𒾭 𒾮 𒾯
12FBx 𒾰 𒾱 𒾲 𒾳 𒾴 𒾵 𒾶 𒾷 𒾸 𒾹 𒾺 𒾻 𒾼 𒾽 𒾾 𒾿
12FCx 𒿀 𒿁 𒿂 𒿃 𒿄 𒿅 𒿆 𒿇 𒿈 𒿉 𒿊 𒿋 𒿌 𒿍 𒿎 𒿏
12FDx 𒿐 𒿑 𒿒 𒿓 𒿔 𒿕 𒿖 𒿗 𒿘 𒿙 𒿚 𒿛 𒿜 𒿝 𒿞 𒿟
12FEx 𒿠 𒿡 𒿢 𒿣 𒿤 𒿥 𒿦 𒿧 𒿨 𒿩 𒿪 𒿫 𒿬 𒿭 𒿮 𒿯
12FFx 𒿰 𒿱 𒿲                          
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F