Unicode/Character reference/10000-10FFF

Legend:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Unicode 13.0 Unicode 14.0 Unicode 15.0 Unicode 15.1
Unicode 16.0 Unicode 17.0 Unicode 18.0 Unicode 19.0
Unicode 20.0 Unicode 21.0 Unicode 22.0 Unicode 23.0
Private Use Surrogate Reserved Noncharacter
Unicode characters
BMP SMP SIP TIP SSP PUA
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000–18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF 30000–30FFF 38000–38FFF E0000–E0FFF E8000–E8FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000–19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF 31000–31FFF 39000–39FFF E1000–E1FFF E9000–E9FFF F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000–1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF 32000–32FFF 3A000–3AFFF E2000–E2FFF EA000–EAFFF F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000–1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF 33000–33FFF 3B000–3BFFF E3000–E3FFF EB000–EBFFF F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000–14FFF 1C000–1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF 34000–34FFF 3C000–3CFFF E4000–E4FFF EC000–ECFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000–15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF 35000–35FFF 3D000–3DFFF E5000–E5FFF ED000–EDFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF 36000–36FFF 3E000–3EFFF E6000–E6FFF EE000–EEFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000–17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF 37000–37FFF 3F000–3FFFF E7000–E7FFF EF000–EFFFF F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

Note: Unicode character visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.


Linear B Syllabary
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1000x 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋   𐀍 𐀎 𐀏
1001x 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟
1002x 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦   𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯
1003x 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺   𐀼 𐀽   𐀿
1004x 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍    
1005x 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝    
1006x                                
1007x                                
Linear B Ideograms
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1008x 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏
1009x 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟
100Ax 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯
100Bx 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿
100Cx 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏
100Dx 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟
100Ex 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯
100Fx 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺          
Aegean Numbers
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1010x 𐄀 𐄁 𐄂         𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏
1011x 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟
1012x 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯
1013x 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳       𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿
Ancient Greek Numbers
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1014x 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏
1015x 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟
1016x 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯
1017x 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿
1018x 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎  
Ancient Symbols
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1019x 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜      
101Ax 𐆠                              
101Bx                                
101Cx                                
Phaistos Disc
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
101Dx 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟
101Ex 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯
101Fx 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽    
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1020x                                
1021x                                
1022x                                
1023x                                
1024x                                
1025x                                
1026x                                
1027x                                
Lycian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1028x 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏
1029x 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜      
Carian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
102Ax 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯
102Bx 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿
102Cx 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏
102Dx 𐋐                              
Coptic Epact Numbers
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
102Ex 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯
102Fx 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻        
Old Italic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1030x 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏
1031x 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟
1032x 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣                   𐌭 𐌮 𐌯
Gothic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1033x 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿
1034x 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊          
Old Permic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1035x 𐍐 𐍑 𐍒 𐍓 𐍔 𐍕 𐍖 𐍗 𐍘 𐍙 𐍚 𐍛 𐍜 𐍝 𐍞 𐍟
1036x 𐍠 𐍡 𐍢 𐍣 𐍤 𐍥 𐍦 𐍧 𐍨 𐍩 𐍪 𐍫 𐍬 𐍭 𐍮 𐍯
1037x 𐍰 𐍱 𐍲 𐍳 𐍴 𐍵 𐍶 𐍷 𐍸 𐍹 𐍺          
Ugaritic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1038x 𐎀 𐎁 𐎂 𐎃 𐎄 𐎅 𐎆 𐎇 𐎈 𐎉 𐎊 𐎋 𐎌 𐎍 𐎎 𐎏
1039x 𐎐 𐎑 𐎒 𐎓 𐎔 𐎕 𐎖 𐎗 𐎘 𐎙 𐎚 𐎛 𐎜 𐎝   𐎟
Old Persian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
103Ax 𐎠 𐎡 𐎢 𐎣 𐎤 𐎥 𐎦 𐎧 𐎨 𐎩 𐎪 𐎫 𐎬 𐎭 𐎮 𐎯
103Bx 𐎰 𐎱 𐎲 𐎳 𐎴 𐎵 𐎶 𐎷 𐎸 𐎹 𐎺 𐎻 𐎼 𐎽 𐎾 𐎿
103Cx 𐏀 𐏁 𐏂 𐏃         𐏈 𐏉 𐏊 𐏋 𐏌 𐏍 𐏎 𐏏
103Dx 𐏐 𐏑 𐏒 𐏓 𐏔 𐏕                    
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
103Ex                                
103Fx                                
Deseret
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1040x 𐐀 𐐁 𐐂 𐐃 𐐄 𐐅 𐐆 𐐇 𐐈 𐐉 𐐊 𐐋 𐐌 𐐍 𐐎 𐐏
1041x 𐐐 𐐑 𐐒 𐐓 𐐔 𐐕 𐐖 𐐗 𐐘 𐐙 𐐚 𐐛 𐐜 𐐝 𐐞 𐐟
1042x 𐐠 𐐡 𐐢 𐐣 𐐤 𐐥 𐐦 𐐧 𐐨 𐐩 𐐪 𐐫 𐐬 𐐭 𐐮 𐐯
1043x 𐐰 𐐱 𐐲 𐐳 𐐴 𐐵 𐐶 𐐷 𐐸 𐐹 𐐺 𐐻 𐐼 𐐽 𐐾 𐐿
1044x 𐑀 𐑁 𐑂 𐑃 𐑄 𐑅 𐑆 𐑇 𐑈 𐑉 𐑊 𐑋 𐑌 𐑍 𐑎 𐑏
Shavian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1045x 𐑐 𐑑 𐑒 𐑓 𐑔 𐑕 𐑖 𐑗 𐑘 𐑙 𐑚 𐑛 𐑜 𐑝 𐑞 𐑟
1046x 𐑠 𐑡 𐑢 𐑣 𐑤 𐑥 𐑦 𐑧 𐑨 𐑩 𐑪 𐑫 𐑬 𐑭 𐑮 𐑯
1047x 𐑰 𐑱 𐑲 𐑳 𐑴 𐑵 𐑶 𐑷 𐑸 𐑹 𐑺 𐑻 𐑼 𐑽 𐑾 𐑿
Osmanya
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1048x 𐒀 𐒁 𐒂 𐒃 𐒄 𐒅 𐒆 𐒇 𐒈 𐒉 𐒊 𐒋 𐒌 𐒍 𐒎 𐒏
1049x 𐒐 𐒑 𐒒 𐒓 𐒔 𐒕 𐒖 𐒗 𐒘 𐒙 𐒚 𐒛 𐒜 𐒝    
104Ax 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩            
Osage
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
104Bx 𐒰 𐒱 𐒲 𐒳 𐒴 𐒵 𐒶 𐒷 𐒸 𐒹 𐒺 𐒻 𐒼 𐒽 𐒾 𐒿
104Cx 𐓀 𐓁 𐓂 𐓃 𐓄 𐓅 𐓆 𐓇 𐓈 𐓉 𐓊 𐓋 𐓌 𐓍 𐓎 𐓏
104Dx 𐓐 𐓑 𐓒 𐓓         𐓘 𐓙 𐓚 𐓛 𐓜 𐓝 𐓞 𐓟
104Ex 𐓠 𐓡 𐓢 𐓣 𐓤 𐓥 𐓦 𐓧 𐓨 𐓩 𐓪 𐓫 𐓬 𐓭 𐓮 𐓯
104Fx 𐓰 𐓱 𐓲 𐓳 𐓴 𐓵 𐓶 𐓷 𐓸 𐓹 𐓺 𐓻        
Elbasan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1050x 𐔀 𐔁 𐔂 𐔃 𐔄 𐔅 𐔆 𐔇 𐔈 𐔉 𐔊 𐔋 𐔌 𐔍 𐔎 𐔏
1051x 𐔐 𐔑 𐔒 𐔓 𐔔 𐔕 𐔖 𐔗 𐔘 𐔙 𐔚 𐔛 𐔜 𐔝 𐔞 𐔟
1052x 𐔠 𐔡 𐔢 𐔣 𐔤 𐔥 𐔦 𐔧                
Caucasian Albanian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1053x 𐔰 𐔱 𐔲 𐔳 𐔴 𐔵 𐔶 𐔷 𐔸 𐔹 𐔺 𐔻 𐔼 𐔽 𐔾 𐔿
1054x 𐕀 𐕁 𐕂 𐕃 𐕄 𐕅 𐕆 𐕇 𐕈 𐕉 𐕊 𐕋 𐕌 𐕍 𐕎 𐕏
1055x 𐕐 𐕑 𐕒 𐕓 𐕔 𐕕 𐕖 𐕗 𐕘 𐕙 𐕚 𐕛 𐕜 𐕝 𐕞 𐕟
1056x 𐕠 𐕡 𐕢 𐕣                       𐕯
Vithkuqi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1057x 𐕰 𐕱 𐕲 𐕳 𐕴 𐕵 𐕶 𐕷 𐕸 𐕹 𐕺   𐕼 𐕽 𐕾 𐕿
1058x 𐖀 𐖁 𐖂 𐖃 𐖄 𐖅 𐖆 𐖇 𐖈 𐖉 𐖊   𐖌 𐖍 𐖎 𐖏
1059x 𐖐 𐖑 𐖒   𐖔 𐖕   𐖗 𐖘 𐖙 𐖚 𐖛 𐖜 𐖝 𐖞 𐖟
105Ax 𐖠 𐖡   𐖣 𐖤 𐖥 𐖦 𐖧 𐖨 𐖩 𐖪 𐖫 𐖬 𐖭 𐖮 𐖯
105Bx 𐖰 𐖱   𐖳 𐖴 𐖵 𐖶 𐖷 𐖸 𐖹   𐖻 𐖼      
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
105Cx                                
105Dx                                
105Ex                                
105Fx                                
Linear A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1060x 𐘀 𐘁 𐘂 𐘃 𐘄 𐘅 𐘆 𐘇 𐘈 𐘉 𐘊 𐘋 𐘌 𐘍 𐘎 𐘏
1061x 𐘐 𐘑 𐘒 𐘓 𐘔 𐘕 𐘖 𐘗 𐘘 𐘙 𐘚 𐘛 𐘜 𐘝 𐘞 𐘟
1062x 𐘠 𐘡 𐘢 𐘣 𐘤 𐘥 𐘦 𐘧 𐘨 𐘩 𐘪 𐘫 𐘬 𐘭 𐘮 𐘯
1063x 𐘰 𐘱 𐘲 𐘳 𐘴 𐘵 𐘶 𐘷 𐘸 𐘹 𐘺 𐘻 𐘼 𐘽 𐘾 𐘿
1064x 𐙀 𐙁 𐙂 𐙃 𐙄 𐙅 𐙆 𐙇 𐙈 𐙉 𐙊 𐙋 𐙌 𐙍 𐙎 𐙏
1065x 𐙐 𐙑 𐙒 𐙓 𐙔 𐙕 𐙖 𐙗 𐙘 𐙙 𐙚 𐙛 𐙜 𐙝 𐙞 𐙟
1066x 𐙠 𐙡 𐙢 𐙣 𐙤 𐙥 𐙦 𐙧 𐙨 𐙩 𐙪 𐙫 𐙬 𐙭 𐙮 𐙯
1067x 𐙰 𐙱 𐙲 𐙳 𐙴 𐙵 𐙶 𐙷 𐙸 𐙹 𐙺 𐙻 𐙼 𐙽 𐙾 𐙿
1068x 𐚀 𐚁 𐚂 𐚃 𐚄 𐚅 𐚆 𐚇 𐚈 𐚉 𐚊 𐚋 𐚌 𐚍 𐚎 𐚏
1069x 𐚐 𐚑 𐚒 𐚓 𐚔 𐚕 𐚖 𐚗 𐚘 𐚙 𐚚 𐚛 𐚜 𐚝 𐚞 𐚟
106Ax 𐚠 𐚡 𐚢 𐚣 𐚤 𐚥 𐚦 𐚧 𐚨 𐚩 𐚪 𐚫 𐚬 𐚭 𐚮 𐚯
106Bx 𐚰 𐚱 𐚲 𐚳 𐚴 𐚵 𐚶 𐚷 𐚸 𐚹 𐚺 𐚻 𐚼 𐚽 𐚾 𐚿
106Cx 𐛀 𐛁 𐛂 𐛃 𐛄 𐛅 𐛆 𐛇 𐛈 𐛉 𐛊 𐛋 𐛌 𐛍 𐛎 𐛏
106Dx 𐛐 𐛑 𐛒 𐛓 𐛔 𐛕 𐛖 𐛗 𐛘 𐛙 𐛚 𐛛 𐛜 𐛝 𐛞 𐛟
106Ex 𐛠 𐛡 𐛢 𐛣 𐛤 𐛥 𐛦 𐛧 𐛨 𐛩 𐛪 𐛫 𐛬 𐛭 𐛮 𐛯
106Fx 𐛰 𐛱 𐛲 𐛳 𐛴 𐛵 𐛶 𐛷 𐛸 𐛹 𐛺 𐛻 𐛼 𐛽 𐛾 𐛿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1070x 𐜀 𐜁 𐜂 𐜃 𐜄 𐜅 𐜆 𐜇 𐜈 𐜉 𐜊 𐜋 𐜌 𐜍 𐜎 𐜏
1071x 𐜐 𐜑 𐜒 𐜓 𐜔 𐜕 𐜖 𐜗 𐜘 𐜙 𐜚 𐜛 𐜜 𐜝 𐜞 𐜟
1072x 𐜠 𐜡 𐜢 𐜣 𐜤 𐜥 𐜦 𐜧 𐜨 𐜩 𐜪 𐜫 𐜬 𐜭 𐜮 𐜯
1073x 𐜰 𐜱 𐜲 𐜳 𐜴 𐜵 𐜶                  
1074x 𐝀 𐝁 𐝂 𐝃 𐝄 𐝅 𐝆 𐝇 𐝈 𐝉 𐝊 𐝋 𐝌 𐝍 𐝎 𐝏
1075x 𐝐 𐝑 𐝒 𐝓 𐝔 𐝕                    
1076x 𐝠 𐝡 𐝢 𐝣 𐝤 𐝥 𐝦 𐝧                
1077x                                
Latin Extended-F
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1078x 𐞀 𐞁 𐞂 𐞃 𐞄 𐞅   𐞇 𐞈 𐞉 𐞊 𐞋 𐞌 𐞍 𐞎 𐞏
1079x 𐞐 𐞑 𐞒 𐞓 𐞔 𐞕 𐞖 𐞗 𐞘 𐞙 𐞚 𐞛  𐞜  𐞝  𐞞 𐞟
107Ax 𐞠 𐞡 𐞢 𐞣 𐞤 𐞥 𐞦 𐞧 𐞨 𐞩 𐞪 𐞫 𐞬 𐞭 𐞮 𐞯
107Bx 𐞰   𐞲 𐞳 𐞴 𐞵 𐞶 𐞷 𐞸 𐞹 𐞺          
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
107Cx                                
107Dx                                
107Ex                                
107Fx                                
Cypriot Syllabary
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1080x 𐠀 𐠁 𐠂 𐠃 𐠄 𐠅     𐠈   𐠊 𐠋 𐠌 𐠍 𐠎 𐠏
1081x 𐠐 𐠑 𐠒 𐠓 𐠔 𐠕 𐠖 𐠗 𐠘 𐠙 𐠚 𐠛 𐠜 𐠝 𐠞 𐠟
1082x 𐠠 𐠡 𐠢 𐠣 𐠤 𐠥 𐠦 𐠧 𐠨 𐠩 𐠪 𐠫 𐠬 𐠭 𐠮 𐠯
1083x 𐠰 𐠱 𐠲 𐠳 𐠴 𐠵   𐠷 𐠸       𐠼     𐠿
Imperial Aramaic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1084x 𐡀 𐡁 𐡂 𐡃 𐡄 𐡅 𐡆 𐡇 𐡈 𐡉 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 𐡎 𐡏
1085x 𐡐 𐡑 𐡒 𐡓 𐡔 𐡕   𐡗 𐡘 𐡙 𐡚 𐡛 𐡜 𐡝 𐡞 𐡟
Palmyrene
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1086x 𐡠 𐡡 𐡢 𐡣 𐡤 𐡥 𐡦 𐡧 𐡨 𐡩 𐡪 𐡫 𐡬 𐡭 𐡮 𐡯
1087x 𐡰 𐡱 𐡲 𐡳 𐡴 𐡵 𐡶 𐡷 𐡸 𐡹 𐡺 𐡻 𐡼 𐡽 𐡾 𐡿
Nabataean
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1088x 𐢀 𐢁 𐢂 𐢃 𐢄 𐢅 𐢆 𐢇 𐢈 𐢉 𐢊 𐢋 𐢌 𐢍 𐢎 𐢏
1089x 𐢐 𐢑 𐢒 𐢓 𐢔 𐢕 𐢖 𐢗 𐢘 𐢙 𐢚 𐢛 𐢜 𐢝 𐢞  
108Ax               𐢧 𐢨 𐢩 𐢪 𐢫 𐢬 𐢭 𐢮 𐢯
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
108Bx                                
108Cx                                
108Dx                                
Hatran
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
108Ex 𐣠 𐣡 𐣢 𐣣 𐣤 𐣥 𐣦 𐣧 𐣨 𐣩 𐣪 𐣫 𐣬 𐣭 𐣮 𐣯
108Fx 𐣰 𐣱 𐣲   𐣴 𐣵           𐣻 𐣼 𐣽 𐣾 𐣿
Phoenician
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟
Lydian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1092x 𐤠 𐤡 𐤢 𐤣 𐤤 𐤥 𐤦 𐤧 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 𐤬 𐤭 𐤮 𐤯
1093x 𐤰 𐤱 𐤲 𐤳 𐤴 𐤵 𐤶 𐤷 𐤸 𐤹           𐤿
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1094x                                
1095x                                
1096x                                
1097x                                
Meroitic Hieroglyphs
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1098x 𐦀 𐦁 𐦂 𐦃 𐦄 𐦅 𐦆 𐦇 𐦈 𐦉 𐦊 𐦋 𐦌 𐦍 𐦎 𐦏
1099x 𐦐 𐦑 𐦒 𐦓 𐦔 𐦕 𐦖 𐦗 𐦘 𐦙 𐦚 𐦛 𐦜 𐦝 𐦞 𐦟
Meroitic Cursive
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
109Ax 𐦠 𐦡 𐦢 𐦣 𐦤 𐦥 𐦦 𐦧 𐦨 𐦩 𐦪 𐦫 𐦬 𐦭 𐦮 𐦯
109Bx 𐦰 𐦱 𐦲 𐦳 𐦴 𐦵 𐦶 𐦷         𐦼 𐦽 𐦾 𐦿
109Cx 𐧀 𐧁 𐧂 𐧃 𐧄 𐧅 𐧆 𐧇 𐧈 𐧉 𐧊 𐧋 𐧌 𐧍 𐧎 𐧏
109Dx     𐧒 𐧓 𐧔 𐧕 𐧖 𐧗 𐧘 𐧙 𐧚 𐧛 𐧜 𐧝 𐧞 𐧟
109Ex 𐧠 𐧡 𐧢 𐧣 𐧤 𐧥 𐧦 𐧧 𐧨 𐧩 𐧪 𐧫 𐧬 𐧭 𐧮 𐧯
109Fx 𐧰 𐧱 𐧲 𐧳 𐧴 𐧵 𐧶 𐧷 𐧸 𐧹 𐧺 𐧻 𐧼 𐧽 𐧾 𐧿
Kharoshthi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A0x 𐨀 𐨁 𐨂 𐨃   𐨅 𐨆           𐨌 𐨍 𐨎 𐨏
10A1x 𐨐 𐨑 𐨒 𐨓   𐨕 𐨖 𐨗   𐨙 𐨚 𐨛 𐨜 𐨝 𐨞 𐨟
10A2x 𐨠 𐨡 𐨢 𐨣 𐨤 𐨥 𐨦 𐨧 𐨨 𐨩 𐨪 𐨫 𐨬 𐨭 𐨮 𐨯
10A3x 𐨰 𐨱 𐨲 𐨳 𐨴 𐨵     𐨸 𐨹 𐨺          𐨿
10A4x 𐩀 𐩁 𐩂 𐩃 𐩄 𐩅 𐩆 𐩇 𐩈              
10A5x 𐩐 𐩑 𐩒 𐩓 𐩔 𐩕 𐩖 𐩗 𐩘              
Old South Arabian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A6x 𐩠 𐩡 𐩢 𐩣 𐩤 𐩥 𐩦 𐩧 𐩨 𐩩 𐩪 𐩫 𐩬 𐩭 𐩮 𐩯
10A7x 𐩰 𐩱 𐩲 𐩳 𐩴 𐩵 𐩶 𐩷 𐩸 𐩹 𐩺 𐩻 𐩼 𐩽 𐩾 𐩿
Old North Arabian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A8x 𐪀 𐪁 𐪂 𐪃 𐪄 𐪅 𐪆 𐪇 𐪈 𐪉 𐪊 𐪋 𐪌 𐪍 𐪎 𐪏
10A9x 𐪐 𐪑 𐪒 𐪓 𐪔 𐪕 𐪖 𐪗 𐪘 𐪙 𐪚 𐪛 𐪜 𐪝 𐪞 𐪟
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10AAx                                
10ABx                                
Manichaean
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10ACx 𐫀 𐫁 𐫂 𐫃 𐫄 𐫅 𐫆 𐫇 𐫈 𐫉 𐫊 𐫋 𐫌 𐫍 𐫎 𐫏
10ADx 𐫐 𐫑 𐫒 𐫓 𐫔 𐫕 𐫖 𐫗 𐫘 𐫙 𐫚 𐫛 𐫜 𐫝 𐫞 𐫟
10AEx 𐫠 𐫡 𐫢 𐫣 𐫤 𐫥 𐫦         𐫫 𐫬 𐫭 𐫮 𐫯
10AFx 𐫰 𐫱 𐫲 𐫳 𐫴 𐫵 𐫶                  
Avestan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B0x 𐬀 𐬁 𐬂 𐬃 𐬄 𐬅 𐬆 𐬇 𐬈 𐬉 𐬊 𐬋 𐬌 𐬍 𐬎 𐬏
10B1x 𐬐 𐬑 𐬒 𐬓 𐬔 𐬕 𐬖 𐬗 𐬘 𐬙 𐬚 𐬛 𐬜 𐬝 𐬞 𐬟
10B2x 𐬠 𐬡 𐬢 𐬣 𐬤 𐬥 𐬦 𐬧 𐬨 𐬩 𐬪 𐬫 𐬬 𐬭 𐬮 𐬯
10B3x 𐬰 𐬱 𐬲 𐬳 𐬴 𐬵       𐬹 𐬺 𐬻 𐬼 𐬽 𐬾 𐬿
Inscriptional Parthian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B4x 𐭀 𐭁 𐭂 𐭃 𐭄 𐭅 𐭆 𐭇 𐭈 𐭉 𐭊 𐭋 𐭌 𐭍 𐭎 𐭏
10B5x 𐭐 𐭑 𐭒 𐭓 𐭔 𐭕     𐭘 𐭙 𐭚 𐭛 𐭜 𐭝 𐭞 𐭟
Inscriptional Pahlavi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B6x 𐭠 𐭡 𐭢 𐭣 𐭤 𐭥 𐭦 𐭧 𐭨 𐭩 𐭪 𐭫 𐭬 𐭭 𐭮 𐭯
10B7x 𐭰 𐭱 𐭲           𐭸 𐭹 𐭺 𐭻 𐭼 𐭽 𐭾 𐭿
Psalter Pahlavi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B8x 𐮀 𐮁 𐮂 𐮃 𐮄 𐮅 𐮆 𐮇 𐮈 𐮉 𐮊 𐮋 𐮌 𐮍 𐮎 𐮏
10B9x 𐮐 𐮑               𐮙 𐮚 𐮛 𐮜      
10BAx                   𐮩 𐮪 𐮫 𐮬 𐮭 𐮮 𐮯
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10BBx                                
10BCx                                
10BDx                                
10BEx                                
10BFx                                
Old Turkic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C0x 𐰀 𐰁 𐰂 𐰃 𐰄 𐰅 𐰆 𐰇 𐰈 𐰉 𐰊 𐰋 𐰌 𐰍 𐰎 𐰏
10C1x 𐰐 𐰑 𐰒 𐰓 𐰔 𐰕 𐰖 𐰗 𐰘 𐰙 𐰚 𐰛 𐰜 𐰝 𐰞 𐰟
10C2x 𐰠 𐰡 𐰢 𐰣 𐰤 𐰥 𐰦 𐰧 𐰨 𐰩 𐰪 𐰫 𐰬 𐰭 𐰮 𐰯
10C3x 𐰰 𐰱 𐰲 𐰳 𐰴 𐰵 𐰶 𐰷 𐰸 𐰹 𐰺 𐰻 𐰼 𐰽 𐰾 𐰿
10C4x 𐱀 𐱁 𐱂 𐱃 𐱄 𐱅 𐱆 𐱇 𐱈              
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C5x                                
10C6x                                
10C7x                                
Old Hungarian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C8x 𐲀 𐲁 𐲂 𐲃 𐲄 𐲅 𐲆 𐲇 𐲈 𐲉 𐲊 𐲋 𐲌 𐲍 𐲎 𐲏
10C9x 𐲐 𐲑 𐲒 𐲓 𐲔 𐲕 𐲖 𐲗 𐲘 𐲙 𐲚 𐲛 𐲜 𐲝 𐲞 𐲟
10CAx 𐲠 𐲡 𐲢 𐲣 𐲤 𐲥 𐲦 𐲧 𐲨 𐲩 𐲪 𐲫 𐲬 𐲭 𐲮 𐲯
10CBx 𐲰 𐲱 𐲲                          
10CCx 𐳀 𐳁 𐳂 𐳃 𐳄 𐳅 𐳆 𐳇 𐳈 𐳉 𐳊 𐳋 𐳌 𐳍 𐳎 𐳏
10CDx 𐳐 𐳑 𐳒 𐳓 𐳔 𐳕 𐳖 𐳗 𐳘 𐳙 𐳚 𐳛 𐳜 𐳝 𐳞 𐳟
10CEx 𐳠 𐳡 𐳢 𐳣 𐳤 𐳥 𐳦 𐳧 𐳨 𐳩 𐳪 𐳫 𐳬 𐳭 𐳮 𐳯
10CFx 𐳰 𐳱 𐳲               𐳺 𐳻 𐳼 𐳽 𐳾 𐳿
Hanifi Rohingya
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10D0x 𐴀 𐴁 𐴂 𐴃 𐴄 𐴅 𐴆 𐴇 𐴈 𐴉 𐴊 𐴋 𐴌 𐴍 𐴎 𐴏
10D1x 𐴐 𐴑 𐴒 𐴓 𐴔 𐴕 𐴖 𐴗 𐴘 𐴙 𐴚 𐴛 𐴜 𐴝 𐴞 𐴟
10D2x 𐴠 𐴡 𐴢 𐴣 𐴤 𐴥 𐴦 𐴧                
10D3x 𐴰 𐴱 𐴲 𐴳 𐴴 𐴵 𐴶 𐴷 𐴸 𐴹            
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10D4x                                
10D5x                                
10D6x                                
10D7x                                
10D8x                                
10D9x                                
10DAx                                
10DBx                                
10DCx                                
10DDx                                
10DEx                                
10DFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E0x                                
10E1x                                
10E2x                                
10E3x                                
10E4x                                
10E5x                                
Rumi Numeral Symbols
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E6x 𐹠 𐹡 𐹢 𐹣 𐹤 𐹥 𐹦 𐹧 𐹨 𐹩 𐹪 𐹫 𐹬 𐹭 𐹮 𐹯
10E7x 𐹰 𐹱 𐹲 𐹳 𐹴 𐹵 𐹶 𐹷 𐹸 𐹹 𐹺 𐹻 𐹼 𐹽 𐹾  
Yezidi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E8x 𐺀 𐺁 𐺂 𐺃 𐺄 𐺅 𐺆 𐺇 𐺈 𐺉 𐺊 𐺋 𐺌 𐺍 𐺎 𐺏
10E9x 𐺐 𐺑 𐺒 𐺓 𐺔 𐺕 𐺖 𐺗 𐺘 𐺙 𐺚 𐺛 𐺜 𐺝 𐺞 𐺟
10EAx 𐺠 𐺡 𐺢 𐺣 𐺤 𐺥 𐺦 𐺧 𐺨 𐺩   𐺫 𐺬 𐺭    
10EBx 𐺰 𐺱                            
Arabic Extended-C
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10ECx                                
10EDx                                
10EEx                                
10EFx                           𐻽 𐻾 𐻿
Old Sogdian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F0x 𐼀 𐼁 𐼂 𐼃 𐼄 𐼅 𐼆 𐼇 𐼈 𐼉 𐼊 𐼋 𐼌 𐼍 𐼎 𐼏
10F1x 𐼐 𐼑 𐼒 𐼓 𐼔 𐼕 𐼖 𐼗 𐼘 𐼙 𐼚 𐼛 𐼜 𐼝 𐼞 𐼟
10F2x 𐼠 𐼡 𐼢 𐼣 𐼤 𐼥 𐼦 𐼧                
Sogdian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F3x 𐼰 𐼱 𐼲 𐼳 𐼴 𐼵 𐼶 𐼷 𐼸 𐼹 𐼺 𐼻 𐼼 𐼽 𐼾 𐼿
10F4x 𐽀 𐽁 𐽂 𐽃 𐽄 𐽅 𐽆 𐽇 𐽈 𐽉 𐽊 𐽋 𐽌 𐽍 𐽎 𐽏
10F5x 𐽐 𐽑 𐽒 𐽓 𐽔 𐽕 𐽖 𐽗 𐽘 𐽙            
10F6x                                
Old Uyghur
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F7x 𐽰 𐽱 𐽲 𐽳 𐽴 𐽵 𐽶 𐽷 𐽸 𐽹 𐽺 𐽻 𐽼 𐽽 𐽾 𐽿
10F8x 𐾀 𐾁  𐾂  𐾃  𐾄  𐾅 𐾆 𐾇 𐾈 𐾉            
10F9x                                
10FAx                                
Chorasmian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10FBx 𐾰 𐾱 𐾲 𐾳 𐾴 𐾵 𐾶 𐾷 𐾸 𐾹 𐾺 𐾻 𐾼 𐾽 𐾾 𐾿
10FCx 𐿀 𐿁 𐿂 𐿃 𐿄 𐿅 𐿆 𐿇 𐿈 𐿉 𐿊 𐿋        
10FDx                                
Elymaic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10FEx 𐿠 𐿡 𐿢 𐿣 𐿤 𐿥 𐿦 𐿧 𐿨 𐿩 𐿪 𐿫 𐿬 𐿭 𐿮 𐿯
10FFx 𐿰 𐿱 𐿲 𐿳 𐿴 𐿵 𐿶                  
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F