This category sorts Polish-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|pl|N}}
pl-N Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
1 = native
{{user language|pl|4}}
pl-4 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim prawie jak językiem ojczystym.
2 = nearly native
{{user language|pl|3}}
pl-3 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym.
3 = fluent
{{user language|pl|2}}
pl-2 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średnio zaawansowanym.
4 = intermediate
{{user language|pl|1}}
pl-1 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.
5 = basic
{{user language|pl|0}}
pl-0 Ta osoba nie rozumie języka polskiego (albo ma z nim olbrzymie trudności).
(not included)