Open main menu

Русский язык — Беларуская мова

Беларуска-расейскія ільжывыя сябры перакладчыкаРусско-белорусские ложные друзья переводчика


R. арбуз
Blr. кавун ‘watermelon’
Blr. гарбузR. тыква ‘pumpkin’
map
R. бабка
Blr. бабка ‘old woman’
Blr. бабка1. бабка ‘old woman’
2. кулич ‘a cake’
3. подберёзовик ‘rough boletus (a mushroom)’
map
R. белизна
Blr. белізна ‘whiteness’
Blr. бялізнаR. бельё ‘linen, laundry’
map
R. берёзовик
Blr. падбярозавік ‘rough boletus (a mushroom)’
Blr. бярозавікR. берёзовый сок ‘birch-juice’
map
R. беседа
Blr. гутарка ‘talk’
Blr. бяседаR. пир, пирушка ‘party, ceremony’
map
R. благой
Blr. добры ‘good’
Blr. благіR. плохой ‘bad’
map
R. богатырь
Blr. волат, асілак ‘muscled hero’
Blr. багатырR. богач ‘rich man’
map
R. буйный
Blr. вар’яцкі ‘wild’
Blr. буйныR. крупный ‘very large’
map
R. година
Blr. гадзіна, час ‘time, hour (poet.)’
Blr. гадзіна1. година ‘time, hour (poet.)’
2. час ‘hour’
map
R. век
Blr. век ‘age, epoch’
2. стагоддзе ‘century’
Blr. век1. век ‘age, epoch’
2. возраст ‘age (of a person)’
map
R. вилка
1. відэліц ‘table fork’
2.вілка ‘the branching’
Blr. вілкаR. вилка ‘the branching’
map
R. выгода
Blr. выгада ‘profit’
Blr. выгодаR. удобство, уют ‘comfort’
map
R. весёлка
Blr. сраматнік ‘Phallus impudicus(mushroom)’
Blr. вясёлкаR. радуга ‘rainbow’
map
R. веселье
Blr. весялосць ‘fun, joy’
Blr. вяселлеR. свадьба ‘wedding’
map
R. година
Blr. гадзіна, час ‘time, hour (poet.)’
Blr. гадзіна1. година ‘time, hour (poet.)’
2. час ‘hour’
map
R. гной
Blr. гной ‘pus’
Blr. гной 1. навоз ‘manure’
2. гной ‘pus’
map
R. годный
Blr. прыдатны ‘suitable’
Blr. годныR. достойный ‘worthy’
map
R. грабить
Blr. рабаваць ‘to rob’
Blr. грабіцьR. гребсти(граблями) ‘to rake’
map
R. гроши
Blr. грашы ‘pennies’
Blr. грошыR. деньги ‘money’
map
R. да
1. так ‘yes’
2. і, ды ‘and’
Blr. даR. к ‘towards’
map
R. диван
Blr. канапа ‘settee, sofa’
Blr. дыванR. ковёр ‘carpet’
map
R. дробный
Blr. дзялімы ‘split-up’
Blr. дробныR. маленький ‘little’
map
R. другой
Blr. іншы ‘other’
Blr. другіR. второй ‘second’
map
R. жаба
Blr. рапуха ‘toad’
Blr. жабаR. лягушка ‘frog’
map
R. злится
Blr. злавацца ‘to angry’
Blr. зліццаR. слиться ‘to fuse’
map
R. заби(ва)ть
Blr. убі(ва)ць ‘to nail down’
Blr. забі(ва)цьR. уби(ва)ть ‘to kill’
map
R. играть
1. іграць ‘to play (theatre)’
2. іграць ‘to play (music)’
3. гуляць ‘to play (a game)’
Blr. іграць1. играть ‘to play (theatre)’
2. играть ‘to play (music)’
3. танцевать, плясать ‘to dance’
map
R. камин
Blr. камін ‘mantelpiece, fireplace’
Blr. комінR. дымоход ‘chimney, funnel’
map
R. корыстный
Blr. хцівы ‘greedy’
Blr. карысныR. полезный ‘useful’
map
R. качка
Blr. гайданка ‘rocking, tossing’
Blr. качкаR. утка ‘duck’
map
R. кий
Blr. більярдны кій ‘billiard cue’
Blr. кійR. палка ‘any stick’
map
R. кисть
Blr. кісць ‘hand’
2. пэндзаль ‘paintbrush’
Blr. кісцьR. кисть ‘hand’
map
R. кликать
Blr. ' ‘to click(by mouse)’
Blr. клікацьR. звать ‘to call’
map
R. кресло
Blr. фатэль ‘armchair’
Blr. крэслаR. стул ‘chair’
map
R. кубок
Blr. келіх ‘cup(sport), goblet’
Blr. кубакR. кружка ‘cup’
map
R. лаять
Blr. брахаць ‘to bark’
Blr. лаяцьR. ругать ‘to scold’
map
R. лик
Blr. выява ‘image’
Blr. лікR. счёт ‘count’
map
R. лист
1. аркуш ‘sheet of paper’
2. ліст ‘leaf’
Blr. ліст1. лист ‘leaf’
2. письмо ‘letter’
map
R. листопад
Blr. лістапад ‘falling of leaves’
Blr. лістапад1. листопад ‘falling of leaves’
2. ноябрь ‘November’
map
R. лишай
Blr. кругі, пархі, шалуды ‘mycosis, shingles, eczema’
Blr. лішайR. лишайник ‘lichen’
map
R. люлька
1. люлька ‘tobacco pipe’
2. калыска ‘cradle’
Blr. люлькаR. люлька (редко), трубка ‘tobacco pipe’
map
R. лютый
Blr. люты ‘fierce’
Blr. люты1. Февраль ‘February’
2. лютый ‘fierce’
map
R. мастак
Blr. знавец, майстар ‘a whale on’
Blr. мастакR. художник ‘artist’
map
R. мотыль
Blr. чэрві ‘bloodworm’
Blr. матыльR. бабочка ‘butterfly’
map
R. наглый
Blr. нахабны ‘naughty’
Blr. наглыR. внезапный ‘sudden’
map
R. неделя
Blr. тыдзень ‘week’
Blr. нядзеляR. воскресенье ‘Sunday’
map
R. орать
Blr. галасіць ‘to scream’
Blr. арацьR. пахать ‘to plough’
map
R. отец
1. айцец ‘Father (addressing a priest)’
2. бацька ‘father’
Blr. айцецR. отец (служитель культа) ‘Father (addressing a priest)’
map
R. отказ
Blr. адмова ‘denial’
Blr. адказR. ответ ‘answer’
map
R. поверх
Blr. паверх ‘being over’
Blr. паверх1. поверх ‘being over’
2. этаж ‘floor’
map
R. получать
Blr. атрымліваць ‘obtain’
Blr. палучацьR. сочетать ‘to combine, share’
map
R. палица
Blr. булава ‘club(woody arms)’
Blr. паліцаR. полка ‘shelf’
map
R. пара
1. пара ‘pair’
2. пара ‘a couple of, some’
Blr. пара1. пара ‘pair’
2. пара ‘a couple of, some’
3. пар ‘steam’
map
R. пах
Blr. пахвіна ‘groin’
Blr. пахR. запах ‘smell’
map
R. плот
Blr. плыт ‘raft’
Blr. плотR. забор ‘fence’
map
R. подстава
Blr. ' ‘got punk'd, Entrapment’
Blr. падставаR. повод, основание ‘reason,’
map
R. покой
1. пакой ‘room’
2. спакой ‘quiet’
Blr. пакойR. покой (arch.), комната ‘room’
map
R. пол
1. падлога ‘floor, ground’
2. пол ‘sex’
Blr. полR. пол ‘sex’
map
R. полдень
Blr. поўдзень ‘noon’
Blr. поўдзень1. полдень ‘noon’
2. юг ‘south’
map
R. полночь
Blr. поўнач ‘midnight’
Blr. поўнач1. полночь ‘midnight’
2. север ‘north’
map
R. початок
Blr. катах ‘cob’
Blr. пачатакR. начало ‘beginning’
map
R. прозвище
Blr. мянушка ‘nickname’
Blr. прозвiшчаR. фамилия ‘surname’
map
R. просто
Blr. проста ‘simple, simply’
Blr. проста1. просто ‘simple, simply’
2. прямо ‘straight on’
map
R. речь
Blr. мова ‘speech’
Blr. рэчR. вещь ‘matter’
map
R. рушить
Blr. разбураць ‘to destroy’
Blr. рушыцьR. двигать(ся), тронуть(ся) ‘to move, to touch ’
map
R. склон
Blr. схіл ‘slope’
Blr. склонR. падеж ‘case(grammar)’
map
R. случить
Blr. злучыць ‘to couple(a pare of animal)’
Blr. злучыцьR. соединить ‘to link’
map
R. российский
Blr. расейскі, рускі ‘Russian (of the country or the state)’
Blr. расейскі1. российский ‘Russian (of the country or the state)’
2. русский ‘Russian (of the people or the language)’
map
R. русский
Blr. рускі, расейскі ‘Russian’
Blr. рускі1. русский ‘Russian’
2. руський, восточнославянский ‘Ruthenian, East Slavic’
map
R. свет
1. свет ‘world’
2. святло ‘light’
Blr. свет1. свет, мир ‘world’
map
R. стрельба
Blr. стральба ‘gunning’
Blr. стрэльбаR. ружьё ‘gun, rifle’
map
R. справо
Blr. справа ‘on the right’
Blr. справа1. дело ‘business, affair’
2. справо ‘on the right’
map
R. строить
Blr. будаваць ‘to build’
Blr. строіцьR. делать ‘to do, work(sth that do not need physical affords)’
map
R. студень
Blr. квашаніна, халадзец ‘jelly’
Blr. студзеньR. январь ‘January’
map
R. тварь
Blr. істота, стварэнне ‘creature, beast’
Blr. тварR. лицо ‘face’
map
R. трус
Blr. баязлівец ‘coward’
Blr. трусR. кролик ‘rabbit’
map
R. трусы
Blr. сподня ‘pants’
Blr. трусыR. кролики ‘rabbits’
map
R. уби(ва)ть
Blr. забі(ва)ць ‘to kill’
Blr. убі(ва)цьR. заби(ва)ть ‘to nail down’
map
R. удел
Blr. лёс ‘fate’
Blr. удзелR. участие ‘participation’
map
R. убирать
Blr. прыбіраць ‘clean up’
Blr. убірацьR. впитывать, вбирать, включить ‘to include’
map
R. уличить
Blr. выкрыць,злавіць ‘catch’
Blr. улічыцьR. принять во внимание, учесть ‘to take into account’
map
R. уплывать
Blr. адплываць ‘float away’
Blr. уплывацьR. влиять ‘influence’
map
R. учёный
1. навуковец ‘scientist’
2. вучоны ‘educated’
Blr. вучоныR. наученный, образованный ‘educated’
map
R. час
Blr. гадзіна ‘hour’
Blr. часR. время ‘time’
map
R. штучный
Blr. адзінкавы ‘piece’
Blr. штучныR. искуственный ‘artificial’
map
R. хвоя
Blr. ігліца ‘needles’
Blr. хвояR. сосна ‘pine’
map

More Russian-Belarusian false friends:

  • Валентина А. Выхото. Немецко-русско-белорусский словарь: омонимия, паронимия, полисемия. Минск 2002.
  • Валянціна А. Выхота. Беларуска-рускі слоўнік: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія. Мінск 2004. ISBN 985-6730-48-1.
  • Степан Митрофанович Грабчиков. Межъязыковые омонимы и паронимы: Опыт словаря русско-белорусских омонимов и паронимов. Минск 1980.

For additional information on false friends, see the On-line hypertext bibliography by Daniel Bunčić and Ryszard Lipczuk.

You can help!

Have you spotted any mistakes on this page? Would you like to add information about false friends from your own experience, or help enhance this project in other respects?

Just click the "edit this page" button at the top of this page — it’s easier than you think! If you need advice, see the editing help for this book.