This category sorts Dutch-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|nl|N}}
nl-N De moedertaal van deze gebruiker is het Nederlands.
1 = native
{{user language|nl|4}}
nl-4 Deze gebruiker spreekt het Nederlands.
2 = nearly native
{{user language|nl|3}}
nl-3 Deze gebruiker heeft uitstekende kennis van het Nederlands.
3 = fluent
{{user language|nl|2}}
nl-2 Deze gebruiker heeft middelmatige kennis van het Nederlands.
4 = intermediate
{{user language|nl|1}}
nl-1 Deze gebruiker heeft basiskennis van het Nederlands.
5 = basic
{{user language|nl|0}}
nl-0 Deze gebruiker kan niet lezen en schrijven in het Nederlands.
(not included)