Writing Adolescent Fiction/Character names/Mien

Usage note

edit

These names are used by the Iu Mien, the group Americans think of when they think of Mien people. This is the tribe of Mien that includes the Mien people in the United States.

All Mien surnames can be traced to one of the twelve Mien clans.

Girls' names

edit
 • Aleu
 • Bchio
 • Chai
 • Chaikwen
 • Chaivang
 • Chan
 • Chankouei
 • Chaochio
 • Charn
 • Cheng
 • Chengmeuy
 • Chengpou
 • Cheo
 • Chew
 • Chiaorn
 • Chio
 • Chiochiam
 • Chioon
 • Cinchiem
 • Era
 • Faam
 • Fae
 • Faeyao
 • Fahm
 • Fahmmeng
 • Fahmseng
 • Fam
 • Famchao
 • Famh
 • Famkuane
 • Famwa
 • Farm
 • Farmching
 • Farmfou
 • Farmh
 • Farmhin
 • Farmhor
 • Farmkauang
 • Farmnyan
 • Farmpoo
 • Fay
 • Faye
 • Fayepou
 • Fayyoon
 • Feur
 • Feuy
 • Feuyhinh
 • Feuylo
 • Fey
 • Feychanh
 • Feyorn
 • Fuey
 • Gain
 • Gainsio
 • Geinching
 • Gen
 • Genh
 • Genx
 • Ghien
 • Ginfiao
 • Guen
 • Jiew
 • Jio
 • Kae
 • Kaefou
 • Kain
 • Kair
 • Kern
 • Khaepoo
 • Khaeyouan
 • Khernchiam
 • Khoy
 • Kioweun
 • Koi
 • Kouikouang
 • Koy
 • Koyching
 • Koyfeui
 • Koyfienh
 • Koyhin
 • Koynyuan
 • Koypou
 • Lai
 • Laichio
 • Laichoy
 • Laifinh
 • Laihin
 • Laihinh
 • Lailiam
 • Laimeng
 • Lainey
 • Laiseng
 • Laivang
 • Laiyoon
 • Laizan
 • Lay
 • Laysid
 • Leo
 • Lew
 • Lewchio
 • Lialiam
 • Liew
 • Liewhin
 • Liewseng
 • Lilong
 • Liomeng
 • Liu
 • Liuz
 • Lui
 • Ly
 • Mae
 • Maety
 • Mahnchien
 • Mai
 • Maneseng
 • Manh
 • March
 • Marn
 • Maung
 • May
 • Maychow
 • Maylee
 • Maysiao
 • Meayhin
 • Mei
 • Meuy
 • Meuyae
 • Meuyay
 • Meuychiem
 • Meuychow
 • Meuyfinh
 • Meuyfou
 • Meuyfow
 • Meuynai
 • Meuyseng
 • Meuysio
 • Mey
 • Meychien
 • Meychoy
 • Meylai
 • Meyyien
 • Moangseng
 • Monsaeng
 • Mouang
 • Mouangkouay
 • Mouangsiew
 • Mouei
 • Mouifarm
 • Moung
 • Moungmey
 • Muang
 • Muangchio
 • Muanglinn
 • Muey
 • Mueyfoo
 • Mueyfou
 • Mueylium
 • Mueypoo
 • Mungfiao
 • Munta
 • Muongyoon
 • Nai
 • Naichan
 • Naiching
 • Naichoy
 • Naifou
 • Naikhorn
 • Naikouen
 • Naikouie
 • Nailin
 • Naimai
 • Naion
 • Naiseng
 • Naisinh
 • Naiteam
 • Naiteeng
 • Naiva
 • Naivang
 • Naivern
 • Naiwuang
 • Naiyao
 • Naiyoon
 • Nay
 • Niafow
 • Nung
 • Pham
 • Phat
 • Saeyang
 • Seing
 • Semlee
 • Seng
 • Siah
 • Sieyuon
 • Sui
 • Taen
 • Tann
 • Than
 • Tsengfouw
 • Yain
 • Yen
 • Yensio
 • Yernyoon
 • Yian
 • Yianchoon
 • Yien
 • Yienkha
 • Yienlio
 • Yiennyuan
 • Yienorn
 • Yingnor
 • Zai

Boys' names

edit
 • A
 • Acho
 • Aechiem
 • Afou
 • Aichiew
 • Aseng
 • Asio
 • Ay
 • Aychoy
 • Aypoo
 • Ayyoon
 • Ba
 • Chai
 • Chaichien
 • Chainam
 • Chaisang
 • Chan
 • Chanchiem
 • Chanchiew
 • Chanchoy
 • Chanen
 • Chanfin
 • Chanfong
 • Chanfowu
 • Changfo
 • Chanh
 • Chanhin
 • Chanhteam
 • Chanian
 • Chanmeng
 • Chanpou
 • Chanta
 • Chanwang
 • Che
 • Chenchio
 • Cheng
 • Chengchio
 • Chiam
 • Chiem
 • Chiemian
 • Chiew
 • Chio
 • Choon
 • Choy
 • Choyta
 • Chunliam
 • Dorn
 • Echan
 • Eevang
 • Eta
 • Evang
 • Fath
 • Fooeng
 • Fou
 • Foulinh
 • Fousio
 • Foutzire
 • Fuix
 • Fulay
 • Hin
 • Jaruy
 • Jiam
 • Jiemien
 • Kae
 • Kaeloua
 • Kao
 • Kaochang
 • Kaochiam
 • Kaochiem
 • Kaochien
 • Kaochiew
 • Kaochion
 • Kaochoon
 • Kaochoy
 • Kaofarm
 • Kaofoo
 • Kaofou
 • Kaohan
 • Kaohiang
 • Kaohie
 • Kaolai
 • Kaomeng
 • Kaomey
 • Kaomouang
 • Kaopoo
 • Kaoseng
 • Kaosio
 • Kaot
 • Kaoxing
 • Keoseng
 • Khaelan
 • Koa
 • Koui
 • Lai
 • Laiguen
 • Lay
 • Lee
 • Leixyaofong
 • Liuta
 • Lo
 • Lofong
 • Loking
 • Loorn
 • Lor
 • Lou
 • Loukhwanh
 • Louyoon
 • Low
 • Lowey
 • Man
 • Meysio
 • Moakao
 • Month
 • Nai
 • Naichan
 • Naichoy
 • Naifoo
 • Naifou
 • Naiseng
 • Naiyen
 • Naylang
 • Ou
 • Oucho
 • Ouian
 • Oulong
 • Ouseo
 • Ouweng
 • Pa
 • Pao
 • Pean
 • Saan
 • Saanjau
 • Saeng
 • Sam
 • San
 • Sanchiam
 • Sanfou
 • Sang
 • Sangseng
 • Sankhouan
 • Sanon
 • Sarn
 • Sarnchoy
 • Sarnian
 • Sarnta
 • Seang
 • Sear
 • Seing
 • Sen
 • Seng
 • Sengxang
 • Sernnam
 • Shue
 • Sianfou
 • Son
 • Soonchoy
 • Sou
 • Souchiem
 • Souchoy
 • Soufey
 • Souhin
 • Souta
 • Su
 • Sue
 • Sun
 • Sunny
 • Susio
 • Sux
 • Suyoun
 • Tafoo
 • Tafou
 • Tawn
 • Teinsien
 • Thon
 • Ton
 • Tonsio
 • Toodchieng
 • Torn
 • Tornchoy
 • Tornnarm
 • Tornyorn
 • Tsan
 • Tzanlow
 • Tzewfio
 • Urian
 • Vanefweeyoon
 • Varn
 • Venkeuy
 • Vern
 • Vernchiem
 • Vernchoy
 • Vernnean
 • Verntzoone
 • Vorntzaye
 • Vuan
 • Vurnliung
 • Wernkeng
 • Weunliem
 • Weurn
 • Xengsiow
 • Yao
 • Yaochan
 • Yaochiem
 • Yaochien
 • Yaoching
 • Yaochio
 • Yaofow
 • Yaoja
 • Yaojeng
 • Yaokouei
 • Yaosio
 • Yaowuei
 • Yauz
 • Yoon
 • Yooneng
 • Yoonmeng
 • Yoonta
 • Zchio

Surnames

edit
 • Saechao
 • Saechin
 • Saechou
 • Saechuo
 • Saedoh
 • Saedorngh
 • Saefong
 • Saelaw
 • Saelee
 • Saeleo
 • Saeli
 • Saeliew
 • Saeliow
 • Saelo
 • Saelor
 • Saephan
 • Saephanh
 • Saepharn
 • Saesao
 • Saeseao
 • Saetern
 • Saeteun
 • Saeteurn
 • Saeto
 • Saetong
 • Saetteurn
 • Saeturn
 • Saevang
 • Saewang
 • Saeyang
 • Saeyongh