Writing Adolescent Fiction/Character names/Belarusian

Usage noteEdit

A Belarusian name consists of a given name, a patronymic middle name, and a surname, similar to Russia. As in Russia, the middle name consists of the father's first name with -ovich or -evich added for sons, and -ovna or -evna added for daughters.

Girls' namesEdit

 • Alaksandra
 • Alena
 • Anastasia
 • Awhieñnia
 • Barbara (Catholic)
 • Brachyslava
 • Branislava
 • Darafieja
 • Eva
 • Franciška
 • Halina
 • Hanna
 • Iryna
 • Iziaslava
 • Jawhieñnia
 • Jelizavieta
 • Kaciaryna
 • Kazimira
 • Kista
 • Lidyja
 • Mahdalena
 • Marfa
 • Marharyta
 • Maryja
 • Maryna
 • Natallia
 • Olga
 • Pawlina
 • Pradslava
 • Radaslava
 • Rahnieda
 • Safija
 • Stanislava
 • Stefaniya
 • Svetlana
 • Taçciana
 • Tamara
 • Uladzimira
 • Usiaslava
 • Usiavalada
 • Valantsina
 • Valantyna
 • Varvara (Orthodox)
 • Viachaslava
 • Volha
 • Yulia
 • Zora

Boys' namesEdit

 • Adam
 • Alaksandar
 • Alaksiey
 • Aleh
 • Ales’
 • Alhierd
 • Aliaksandr
 • Andrej
 • Anton
 • Awhien
 • Brachislav
 • Branislav
 • Chrystafor
 • Chviodar
 • Dzmitry
 • Eduard
 • Foma
 • Francišak
 • Halshan
 • Hienadz
 • Hieohri
 • Ihar
 • Ihnat
 • Iosif
 • Ivan
 • Iziasar
 • Jakaw
 • Jakor
 • Jan
 • Jarema
 • Jawhien
 • Jazep
 • Jury (Jurka)
 • Kastush
 • Kazimir
 • Lavon
 • Lavren
 • Łuka
 • Majsiej
 • Marko
 • Michaił
 • Michał
 • Mikhash
 • Mikalaj
 • Mikoła
 • Nil
 • Paval
 • Pawluk
 • Piatro
 • Piotr
 • Ryhor
 • Siamion
 • Siarhiej/Siargej
 • Stefan
 • Tadevuš
 • Uladzimir
 • Ulis
 • Vaclav
 • Valentyn
 • Varfalomey
 • Vasilya
 • Vasyl
 • Viachaslav
 • Viktar
 • Vitawt

SurnamesEdit

 • Aliaksiej
 • Astapkovich
 • Atrashenko
 • Azyabina
 • Becue
 • Boguinskaia
 • Chiritso
 • Demidchik
 • Drozd
 • Dubrovchik
 • Dukhnov
 • Emelyanov
 • Filimonov
 • Glavatski
 • Glovatskiy
 • Goukov
 • Gureev
 • Ivankov
 • Ivanov
 • Jermalovic
 • Kalinivski
 • Kaptyukh
 • Kardapoltsev
 • Kavaliov
 • Kazak
 • Kazlov
 • Kazlovski
 • Khodovitch
 • Khorkhulyov
 • Khorkulev
 • Khramov
 • Komar
 • Kotov
 • Koudrevitch
 • Kovalchuk
 • Kozak
 • Kurlovich
 • Kurochkin
 • Kvachuk
 • Kvotchinski
 • Ledovski
 • Lobachov
 • Matskevich
 • Mikhnovets
 • Moroz
 • Novik
 • Novikov
 • Okeanov
 • Pavlovski
 • Petrenko
 • Petrov
 • Piskun
 • Polozkov
 • Roukhlevitch
 • Roukshin
 • Rudnitski
 • Rukhlevitch
 • Safronnikov
 • Sawoniuk
 • Sazanovich
 • Scherbin
 • Scherbo
 • Schilansky
 • Sememiouk
 • Shikolenko
 • Shimuk
 • Sierka
 • Skolnick
 • Suchovska
 • Suldesova
 • Taranenko
 • Tsybulskaya
 • Turovich
 • Vinogradov
 • Volkov
 • Voronokov
 • Yatchenko
 • Yurkov
 • Zhuk
 • Zverev