Vietnamese/Recreation

Sports

edit
 • Football : Bóng đá
 • Soccer : môn túc cầu
 • Basketball : Bóng rổ
 • Baseball : Bóng chày
 • Tennis : Quần vợt
 • Badminton : Cầu lông
 • Swimming : Bơi
 • Table-tennis : Bóng bàn
 • Weightlifting : Cử tạ
 • Hockey : Khúc côn cầu
 • Ski : Trượt tuyết
 • Gymnastic : Thể dục dụng cụ
 • Atheletics : Điền kinh
 • Run : Chạy
 • Jump : nhảy