Vietnamese/Predicative Adjective

When an adjetive modifies a noun funtioning as an attribute of the noun modified, it follows the noun.

 • Cô Hà có nhà đẹp
 • Miss Hà has a beautiful House.
 • Tôi thấy.... : I'm...
  • rấ vui. : so happy.
  • buốn. : sad.
  • ngạc nhiên. : suprise.
  • xấu nổ. : shy.
  • tức giận. : angry.
  • lo lắng. : worried.
  • đáng yêu. : cute.
  • buốn ngủ. : asleep.
  • chán. : boring.