Vietnamese/Colors

black   đen
blue   xanh (da trời)
brown, tan   nâu
gray, grey   xám
green   xanh (lá cây), (xanh) lục
khaki   kaki
navy   xanh nước biển, (xanh) lam
orange   (da) cam
pink   hồng
purple, violet   tía, tím
red   đỏ
white   trắng
yellow   vàng

nhạt = light

đậm = dark

ex: vàng nhạt = light yellow