Spanish Grammar/Regular -er verbs

conjugated verb = stem + ending

stem = infinitive – er

2. -ER
singular plural
1st person -o -emos
2nd person -es -éis
3rd person -e -en


ex. comer  (to eat)                        stem = comer - er = com-
como I eat comemos we eat
comes you (informal) eat coméis you (informal plural) eat
come he/she/it/you (formal) eat(s) comen they/you (formal plural) eat