Sanskrit

General Sanskrit lessonsEdit

CulturalEdit

Sanskrit scriptEdit

Harvard-Kyoto codingEdit

a A i I u U e ai o au aM aH (or a:) ka kha ga gha Ga (nasal "ng") ca cha ja jha Ja (nasal "ny") ta tha da dha na Ta Tha Da Dha Na (retroflex) pa pha (not "fa") ba bha ma ya ra la va ha

GlossaryEdit

See alsoEdit

Wikner's introduction to Sanskrit is a good start.

Sanskrit: An Easy Introduction to an Enchanting Language by Professor Ashok Aklujkar is also recommended.