Lingua Franca Nova/s1

La padre es la sposo de la madre.

La fia es la sore de la fio.

La madre e la padre e la enfantes es la familia.

On ave tre enfantes.

La padre es un om.

La madre es un fem.

Retorna