הוה Edit

Qal Form: "To be" Edit

Perfect Edit

Masculine Singular הוי