Hawaiian/Lesson Three Self Test

  

1 He aha kēiā? Gentiana-clusii-ClusiusEnzian.jpg

He pua'a kēiā.
He pua kēiā.
He kula kēiā.
He kumu kēiā.

2 He honu li'ili'i kēiā? Diamondback turtle baby.jpg

'Ae (Yes)
'A'ole (No)