Wikijunior:NATO phonetic alphabet/V

V is for VICTOR War Ends.jpg


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z