Below are some useful lists of vocabulary for reference:

 • Place Names, Nationalities and Languages
 • Business and the Economy
 • Politics
 • The Environment
 • Science
 • Art
 • Law
 • Health and Medical Terms
 • Linguistic Terms
 • Sport
 • Dates and Time
 • Food and Drink
 • History
 • Transport

Enwau Lleoedd ● Place Names

edit
Country Names
Cymraeg English
yr Aifft Egypt
yr Alban Scotland
yr Almaen Germany
yr Ariannin Argentina
Awstralia Australia
Awstria Austria
Brasil Brazil
Canada Canada
Gwlad Belg Belgium
yr Eidal Italy
y Ffindir Finland
Gogledd Iwerddon Northern Ireland
Continents
Cymraeg English
Awstralia Australia
Affrica Africa
Gogledd America North America
De America South America
Antarctica Antarctica
Asia Asia
Ewrop Europe
Oceania Oceania
City names in Wales
Cymraeg English
Aberdaugleddau Milford Haven
Abergwaun Fishguard
Aberhonddu Brecon
Abertawe Swansea
Aberteifi Cardigan
Caerdydd Cardiff
Caerfyrddin Carmarthen
Caergybi Holyhead
Casnewydd Newport
Castell-nedd Neath
Dinbych Denbigh
Eryri Snowdonia
Llandaf Llandaff

Busnes a'r Economi ● Business and the Economy

edit
Cymraeg English
adnoddau resources
benthyg to borrow / to loan
buddsoddiad investment
codiad cyflog pay rise
cyflogwyr employers
cyfraddau llog interest rates
cyfranddaliadau shares
cyllideb budget
cynhyrchu to produce
cynilo to save (money)
cystadleuaeth competition
cytundeb agreement
datblygiad development
datblygu to develop
derbynwyr receivers
diswyddo to sack / to dismiss
dogfen document
dyledion debts
elw profit
elwa to profit
hawliau rights
hybu to promote
iawndal compensation
perchennog owner
pwerau powers
pwyllgor committee
strategaeth strategy
tlawd poor
treth tax
undebau unions

I Lliwiau ● Colours

edit
Cymraeg Colour English
coch red
oren orange
melyn yellow
gwyrdd green
glas blue
porffor purple
frown brown
pinc pink
gwyn white
llwyd grey
du black

A number of the above basic colour names can also be combined to describe other colours, for example: glasgoch = purple (lit. bluered), melyngoch = orange (lit. yellowred), gwyrddlas = turquoise (lit. greenblue)

Y Proffesiynau ● Professions

edit

Note: These are the singular masculine forms of the professions. See the Nouns article in order to find out about plural and feminine forms of these professions.

Professions   Y Proffesiynau
English Cymraeg
Archaeologist Archaeolegydd
Athlete Athletwr
Baker* Pobydd*
Banker Banciwr
Builder* Adeiladwr*
Butcher* Cigydd*
Doctor* Meddyg*
Fireman Dyn tân
Hunter Helwr
Milkman* Dyn y llaeth*
Policeman* Heddwas*
Postman* Dyn y Post*
Shopkeeper Siopwr
Sniper Cêl-Saethwr
Soldier Milwr
Teacher* Athro*
Zoologist* Sŵolegydd*

Nouns marked with a * are irregular, and all forms are shown here:

 • (TEMPORARY LOCATION, WILL BE MOVED TO NOUNS WHEN TABLE IS COMPLETE)
Singular m Plural m Singular f Plural f
Adeiladwr Adeiladwyr Adeiladwraig Adeiladwragedd
Athro Athrawon Athrawes Athrawesau
Cigydd Cigyddion Cigydd Cigyddion
Dyn y Llaeth Dynion y Llaeth Gwraig y Llaeth Gwragedd y Llaeth
Dyn y Post Dynion y Post Gwraig y Post Gwragedd y Post
Heddwas Heddweision Heddferch Heddferched
Meddyg Meddygon Meddyg Meddygon
Pobydd Pobyddion Pobydd Pobyddion
Sŵolegydd Sŵolegwyr Sŵolegydd Sŵolegwyr