Welsh/Mynediad/Lesson 9

Goals:

  • The present perfect tense.

Dialogue edit

A: Peter, wyt ti wedi gorffen eto?

B: Nac ydw, dwi'n chwilio am fy allweddi.

A: Faint o'r gloch yw hi?

B: Pump o'r gloch? Pam?

A: Wel, dwi'n mynd i dŷ Susan am chwech o'r gloch gyda Tim. Ti'n cofio?

B: O, reit. Wyt ti wedi coginio eto?

A: Ydw.

B: Ydy Tim wedi coginio?

A: Nac ydy.

Vocabulary edit

  • Gorffen - Finish (verb)
  • Eto - yet / again
  • Chwilio am - searching for
  • Allweddi - Keys (Allwedd is the singular)
  • Tŷ (seen as here due to soft mutation) - House
  • Cofio - Remember (verb)
  • Coginio - Cook (verb)

Grammar edit

The Present Perfect Tense
English Cymraeg English Cymraeg
I have Dwi wedi We have Dyn ni wedi
You have Rwyt ti wedi You have Dych chi wedi
He has Mae e wedi They have Maen nhw wedi

A: Dych chi wedi gorffen yr adroddiad?

B: Nac ydw. Dwi ddim wedi gorffen yr adroddiad.

A: Have you finished the report?
B: No (I haven't). I have not finished the report.

Review edit