Welsh/Mynediad/Lesson 5

Dialogue edit

Welsh Conversation • Lesson 5 •  audio (upload)
Gwers 1   Lesson 5
Peter Jack, dyma Frank Turner - rheolwr swyddfa Gaerdydd.
Jack Braf cwrdd â chi, Peter. Jack Smith dwi.
Frank Hmm... dwi'n clywed acen ddiddorol. O ble wyt ti'n dod?
Jack Dwi'n dod o Gaerfyrddin.
Frank Ah, mae fy mam yn dod o Gaerfyrddin hefyd. Wel, croeso i'r cwmni.
Jack Diolch yn fawr. Dwi'n hapus i ymuno â'r tîm.
Frank Wel, heddiw dyn ni'n mynd i Bont y Pridd am gyfarfod. Wyt ti'n barod i fynd?
Jack Ydw.

Vocabulary edit

Welsh Vocabulary • Lesson 5 •  audio (upload)
Gwers 1   Lesson 5
Cymraeg English
dyma Here is
rheolwr Manager
swyddfa Office
Gaerdydd
Braf Nice
cwrdd Meeting
cwrdd â chi To meet with you
clywed Hear
acen Accent
diddorol Interesting
O ble From where
dod To come
Gaerfyrddin Carmarthen
hefyd Also
Wel Well
croeso Welcome
i'r cwmni To the company
Diolch Thank you.
yn fawr Very much
hapus Happy
ymuno Join
â'r tîm
heddiw Today
mynd To go
Bont y Pridd Pontypridd
am At
gyfarfod Meeting
barod Ready (mutation)
fynd To go (mutation)

Grammar edit

There are tons of new concepts introduced in the dialogue.

 • Dyma - Here is/This is
 • The genitive pattern
 • Soft Mutation
  • Dwi'n dod o
  • Dwi'n mynd i
  • Yn + Adjective
  • Ga'i
The Soft Mutation
Original Letter After Mutation
C G
P B
T D
B F
D Dd
G See Note 1
Ll L
M F
Rh R

Note 1 G when soft-mutated, is removed.

Caerdydd

Dwi'n dod o Gaerdydd

Pont y Pridd

Dwi'n dod o Bontypridd

Ton y Pandy

Dwi'n dod o Donypandy

Bangor

Dwi'n dod o Fangor

Dinbych

Dwi'n dod o Ddinbych

Gwent

Dwi'n dod o Went

Llandudno

Dwi'n dod o Landudno

Maesteg

Dwi'n dod o Faesteg

Rhosili

Dwi'n dod o Rosili

Review edit

 • There are nine consonants that can mutate in Welsh:
C, P, T, B, D, G, Ll, M, and Rh.
 • There are three types of mutation: Soft, Nasal, and Aspirate. Usually there is a preceding word that triggers a mutation.
 • The prepositions i (to) and o (from) both cause a Soft Mutation.
 • Place names in Welsh can undergo soft mutation. Personal names do not.