Welsh/Mynediad/Lesson 16

Grammar edit

Future Tense [affirmative]
English Cymraeg English Cymraeg
I will, I will be Bydda i We will, We will be Byddwn ni
You will, You will be Byddi di You will, You will be Byddwch chi
He will, He will be

She will, She will be

Bydd e (SW)

Bydd o (NW)

Bydd hi

They will, They will be Byddan nhw