Welsh/Grammar/Verbs/Perfect

Pronoun Affirmative Negative Interrogative Yes No
Fi Rydw i wedi Dydw i ddim wedi Ydw i wedi? Ydw Nac ydw
Ti Rwyt ti wedi Dwyt ti ddim wedi Wyt ti wedi? Wyt Nac wyt
Fe Mae e wedi Dyw e ddim wedi Ydy e wedi? Ydy Nac ydy
Ni Rydyn ni wedi Dydyn ni ddim wedi Ydyn ni wedi? Ydyn Nac ydyn
Chi Rydych chi wedi Dydych chi ddim wedi Ydych chi wedi? Ydych Nac ydych
Nhw Maen nhw wedi Dydyn nhw ddim wedi Ydyn nhw wedi? Ydyn Nac ydyn