Welsh/Grammar/Prepositions

Prepositions that cause a soft mutation edit

These prepositions cause a soft mutation.

Am Ar At
Dan Dros Drwy
Heb I O
Wrth Gan Hyd

Personal forms edit

Prepositions in Welsh, unlike many other European languages, may have personal forms for each pronoun. For example, the preposition 'ar' (on) must become 'arnaf i' for (on me).

Ar
Mi arnaf i Ni arnon ni
Ti arnat ti Chi arnoch chi
Fe/Fo arno fe / fo Nhw arnyn nhw
Hi arni hi
At
Mi ataf i, atof i Ni aton ni
Ti atat ti, atot ti Chi atoch chi
Fe/Fo ato fe / fo Nhw atyn nhw
Hi ati hi
Am
Mi amdanaf i Ni amdanon ni
Ti amdanat ti Chi amdanoch chi
Fe/Fo amdano fe / fo Nhw amdanyn nhw
Hi amdani hi
Dan
Mi danaf i Ni danon ni
Ti danat ti Chi danoch chi
Fe/Fo Dano fe / fo Nhw Danyn nhw
Hi Dani hi
Dros
Mi drostof i Ni droston ni
Ti drostot ti Chi drostoch chi
Fe/Fo Drosto fe / fo Nhw Drostyn nhw
Hi Drosti hi
Drwy
Mi Drwyddof i Ni Drwyddon ni
Ti Drwyddot ti Chi Drwyddoch chi
Fe/Fo Drwyddo fe / fo Nhw Drwyddon nhw
Hi Drwyddi hi


Heb
Mi Hebddof i Ni Hebddon ni
Ti Hebddot ti Chi Hebddoch chi
Fe/Fo Hebddo fe / fo Nhw Hebddyn nhw
Hi Hebddi hi
Gan
Mi Gen i Ni Ganddon ni
Ti Gen ti Chi Gennych chi
Fe/Fo Ganddo fe / fo Nhw Ganddyn nhw
Hi Ganddi hi
Rhwng
Mi Rhyngddof i Ni Rhyngddon ni
Ti Rhyngddot ti Chi Rhyngddoch chi
Fe/Fo Rhyngddo fe / fo Nhw Rhyngddyn nhw
Hi Rhyngddi hi
I
Mi I mi / I fi Ni I ni
Ti I ti Chi I chi
Fe/Fo Iddo fe / fo Nhw Iddyn nhw
Hi Iddi hi
O
Mi Ohonof i Ni Ohonon ni
Ti Ohonot ti Chi Ohonoch chi
Fe/Fo Ohono fe / fo Nhw Ohonyn nhw
Hi Ohoni hi
Wrth
Mi Wrthof i Ni Wrthon ni
Ti Wrthot ti Chi Wrthoch chi
Fe/Fo Wrtho fe / fo Nhw Wrthyn nhw
Hi Wrthi hi
Yn
Mi Ynddof i Ni Ynddon ni
Ti Ynddot ti Chi Ynddoch chi
Fe/Fo Ynddo fe / fo Nhw Ynddyn nhw
Hi Ynddi hi

Mewn v. Yn edit

Mewn is used for indefinite situations. Yn is used for definite situations. Generally, mewn can be translated as in a.

e.g Dwi'n mynd mewn awyren.

I'm going in an aeroplane.

Ti'n gweithio mewn siop.

You work in a shop.


Ô'n i'n gwneud prawf cemeg yn yr ysgol heddiw.

I did a chemistry test in the school today.

Verb-nouns and Prepositions edit

By preposition edit

AR

 • gwrando ar | Mae e'n gwrando ar y radio.
 • gweiddi ar | Pam wyt ti'n gweiddi arna i?
 • sylwi ar | [eg]
 • gwenu ar | [eg]
 • edrych ar | Gad i ni edrych ar y teledu.

AT

 • anfon at | [eg]
 • edrych ymlaen at | [eg]
 • mynd at | [eg]
 • ysgrifennu at | [eg]

I

 • mynd i

WRTH

 • dweud wrth

YN

 • credu yn
 • ymddiried yn

Â

 • siarad â
 • peidio â


 

To do:
Add more verb nouns with prepositions. Write example sentences.


By verb-noun edit

Gweithio:

 • Gweithio i (work for)
 • Gweithio ar (work on [something])


Siarad:

 • Siarad â (speak to/with)


Dod:

 • Dod ymlaen (to get on/to get along)