Welsh/Grammar/Clauses

Noun Clauses edit

  • Fi Fy mod i
  • Ti Dy fod ti
  • Fe Ei fod e
  • Ni Ein bod ni
  • Chi Eich bod chi
  • Nhw Eu bod nhw


Dwi'n gywbod fy mod i'n mynd yfory.

I know that I'm going tomorrow.

Mae'n amlwg (ei) bod hi'n gwybod yr ateb.

It's obvious that she knows the answer.


Other Tenses edit

Leave as is -

Ro'n i'n gwybod fy mod i'n mynd i orffen yn gynnar.

I knew that I was going to finish early.

Dwi'n siwr (y) bydd e'n dod yn ôl.

I'm sure that he will come back.

Emphatic Pattern edit

Use mai or taw.

Mae hi'n siwr mai ti yw'r gorau. OR Mae hi'n siwr taw ti yw'r gorau.


Adverbial Clauses edit

To do.

Adjectival Clauses edit

To do.