User:Robbiemuffin/Kreyol/Chapter 2/Phrases

Wikibooks Kreyol
 
 


- this page is 100% complete 100 percent.svg

Common PhrasesEdit

GeetingsEdit

 • Bonjou! - Good morning!
 • Bonswa! - Good afternoon!/Evening! (used after 11 AM)
 • Eskize mwen - Excuse me
 • Mwen regret sa - I'm sorry
 • Alo. - Hello.
 • Bay bay. / Orevwa. - Goodbye.
 • Na wè pita. - See you later

CourtesiesEdit

 • Wi - Yes
 • Non - No
 • Mesi - Thanks
 • Non, mesi - No, thanks
 • Souple - Please
 • Merite - You're welcome
 • Pa gen pwoblem - No problem
 • Oke - Okay

ComprehensionEdit

 • Kisa? - Pardon? (What did you say?)
 • Eske ou ka di mwen...? - Can you tell me...?
 • Kisa sa a ye? - What is that?
 • Eske ou pale angle/franse? - Do you speak English/French?
 • Ki moun isit ki pale angle? - Who speaks English here?
 • Ou konprann? - You understand?
 • Kij an yo rele sa an kreyol? - What do they call that in Kreyòl?
 • Kij an yo di...an kreyol? - How do they say... in Kreyòl?
 • (Èski) Ou konprann? - Do you understand?

Small talkEdit

 • Kijan ou ye? / Sa va? / Kouma ou ye? - How are you?
 • N'ap boule! (response) - Doing good!
 • Tout bagay, e ou menm? - Fine, thanks. And you?
 • Ki moun ou ye? - Who are you?
 • Kouman ou rele? - What is your name?
 • Kisasa? - What's his name?
 • Ki non zanmi ou an? - What's your friend's name?
 • M'rele - My name is...?
 • Mwe kontan fe konesana ou. - I am happy to meet you.
 • Se youn plaisir fè konesans ou! - It's a pleasure to meet you!
 • M'kontan fè konesans ou. - It's nice to meet you.
 • Se (zanmi/fanmi/mennaj) mwen .... - This is my (friend/relative/partner), ....
 • kisa ou fè pou ou viv? - What do you do?

On the townEdit

 • Eske ou ka ede nou, souple? - Can you help us please?
 • Kote nou ye? - Where are we?
 • Ki lè li ye? - What time is it?
 • Kouma ou fè... - How do you...?
 • Kisa ou vIe? - What do you want?
 • Eske ou te we...? - Have you seen...?
 • 'Eske gen...?' - Is/Are there...?
 • Eske ou gen...? - Do you have...?
 • Nou ap chache... - We are looking for...
 • Souple, ban mwen... - Please give me...
 • Gen... - There is/are...
 • Pa genyen! - There is/are not any!