Open main menu

The formula Xiao Qing Long Tang, designed to lower the adverse flow of qi by warming the lung, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Ma Huang 麻黄(草麻黄) 6.0
2 Shao Yao 芍药 6.0
3 Gan Jiang 干姜 6.0
4 Wu Wei Zi 五味子(北五味子) 6.0
5 Gui Zhi 桂枝 6.0
6 Ban Xia 半夏 9.0
7 Xi Xin 细辛 3.0
8 Zhi Gan Cao 炙甘草 3.0

back to :