Open main menu

Traditional Chinese Medicine/Bie Jia Jian Wan

< Traditional Chinese Medicine

The formula Bie Jia Jian Wan, designed to activate blood flow to remove stasis, resolve phlegm to eliminate accumulation, soften and resolve hard mass, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese
1 Bie Jia 鳖甲
2 She Gan 射干
3 Huang Qin 黄芩
4 Chai Hu 柴胡(北柴胡)
5 Shu Fu 鼠妇
6 Gan Jiang 干姜
7 Da Huang 大黄(药用大黄)
8 Shao Yao 芍药
9 Gui Zhi 桂枝
10 Ting Li Zi 葶苈子
11 Shi Wei 石韦
12 Hou Po 厚朴
13 Mu Dan Pi 牡丹皮
14 Qu Mai 瞿麦
15 Zi Wei 紫葳
16 Ban Xia 半夏
17 Ren Shen 人参
18 Zhe Chong 蟅虫 (蛰虫, 蜇虫, 土鳖虫, 地鳖虫)
19 E Jiao 阿胶
20 Lu Feng Fang 露蜂房
21 Chen Xiang 沉香
21 Chuan Xiong 川芎
21 Chi Xiao 赤硝
22 Qiang Lang 蜣螂
23 Tao Ren 桃仁

back to: