Telugu/Transliteration

Lekhini (లేఖిని lEkhini)Edit

Lekhini is one of the most popular transliterators.

VowelsEdit

Vowels
Vowel Transliteration IPA pronunciation
a /a/
aa /ɑaː/
e /ɪ/
ee /iː/
u /u/
uu /uː/
ru /ru/
rruu /ruː/
lu /lu/
Lu /luː/
ai /e/
aai /eː/
i /ai/
o /o/
Oo /oː/
ow /au/
అం um /oː/
అః aha- /aha/

Telugu WikipediaEdit