Tagalog/Pronouns

Uri ng panghalip

Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangngalan.

 *Panao- panghalili sa pangngalang ng tao 
   Ex: ako, kami, ikaw, tayo, kayo, sila, nila, kanila
 *Pamatlig- ginagamit sa pag tuturo ng pangngalan
   Ex: ito, nito, dito, iyan, niyan, riyan, iyon, noon, doon, eto, ayan, hayun, ganito, ganiyan, gayon
 *Panaklaw- panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami, o kahalatang tinutukoy
   Ex: balana, tanan, madla, lahat, anuman, kailanman
 *Pananong- nagtatanong sa pangngalan
   Ex:
       Isahan.               Maramihan
       Sino.                 Sino-sino
       Kanino.               Kani-kanino
       Ano.                  Ano-ano
       Alin.                  Alin-alin