Tagalog/Leron-Leron Sinta

Lyrics edit

Tagalog edit

Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Humanap ng ibá. Gumising ka, Neneng, Tayo'y manampalok, Dalhin mo ang buslóng Sisidlan ng hinóg. Pagdating sa dulo'y Lalamba-lambayog, Kumapit ka, neneng, Baka ka mahulog. Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Ang ibigin ko'y Lalaking matapang, Ang baríl nya'y pitó, Ang sundang nya'y siyám Ang lalakarin nya'y Parte ng dinulang Isang pinggang pansit Ang kanyang kalaban. Lerón, lerón sintá Buko ng papaya, Dalá-dalá'y buslô, Sisidlán ng bunga, Pagdating sa dulo'y Nabalì ang sangá Kapós kapalaran, Humanap ng ibá.