Open main menu

Tagalog/Legends

< Tagalog

Ang alamat ay isang uri ng kwento to sumasabuhay sa diwa ng Pilipino.