Tagalog/Legends

Ang alamat ay isang uri ng kwento na sumasabuhay sa diwa ng Pilipino. Kadalasang mayroong itong mga kababalaghan at hindi pangkaraniwang pangyayari na matatagpuan sa kwento.