Swedish/Prepositions

List of Swedish prepositions

edit
 • apropå -- a propos, concerning
 • angående -- concerning
 • av -- of, by
 • bakom -- behind
 • beträffande -- concerning
 • bland -- among
 • bredvid -- beside
 • efter -- after, past
 • emellan -- between
 • emot -- against, towards
 • enligt -- according to
 • framför -- before, in front of
 • från -- from
 • för -- for, too
 • förbi -- past (directional)
 • före -- before (temporal)
 • genom -- through
 • hos -- at
 • i -- in
 • ibland -- among, sometimes
 • ifrån -- from
 • igenom -- through
 • inemot -- up to
 • inför -- before
 • innan -- before
 • innanför -- inside
 • inuti -- inside
 • jämte -- along with
 • kring -- around
 • likt -- like
 • med -- with
 • medelst -- by means of
 • mellan -- between
 • mot -- against, towards
 • oavsett -- regardless
 • om -- about. J.S. Mills "Om Friheten" (J.S. Mill's "On Liberty")
 • omkring -- around
 • ovan -- over, above
 • -- on
 • rörande -- concerning
 • till -- to
 • tills -- until
 • trots -- despite
 • undan -- away. Jag kom undan! (I got away!)
 • under -- under, during
 • utan -- without
 • utom -- except
 • vid -- by (next to)
 • å -- An older form of . Å andra sidan ... (On the other hand ...)
 • åt -- to. Jag gav äpplet åt dig. (I gave the apple to you.) Åt vänster/höger. (To the left/right.)
 • över -- over, above