Swedish/List of Verbs

English meaning Infinitive Present Preteritum Perfect Imperativ
ask, pray be ber bad bett be!
decide besluta beslutar beslöt / beslutade beslutit / beslutat besluta!
bind binda binder band bundit bind!
bite bita biter bet bitit bit!
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
become (bliva) / bli (bliver) / blir blev blivit (bliv!) / bli!
burn brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap brista brister brast brustit brist!
break bryta bryter bröt brutit bryt!
bear bära bär bar burit bär!
should (böra) bör borde bort
drag dra drar drog dragit dra!
drink dricka dricker drack druckit drick!
propel, drive driva driver drev drivit driv!
be adequate, be suitable duga duger dög dugit dug!
die dör dog dött dö!
hide dölja döljer dolde dolt dölj!
fall falla faller föll fallit fall!