Original Finnish text edit

Suot

Suomen pinta-alasta peräti kolmasosa on alun perin suota. Suo onkin hyvin tyypillinen ja ominainen asia Suomen luonnossa. Monille ulkomaalaisille suoperäinen maasto saattaa olla ainutlaatuinen kokemus. Suon synty on myös ainutlaatuista. Suot eivät kasva samalla lailla kuin metsät. Suo kerrostuu pikkuhiljaa eli muodostaa itse oman kasvualustansa.

Suot kuuluvat omalta osaltaan suomalaisen luonnon monimuotoisuuteen. Suolla elää monia eläinlajeja ja kasvaa monia kasvilajeja, jotka eivät viihdy muualla. Suon suojelu on tärkeää pelkästään näiden lajien säilymisen kannalta.

Marjoja ja turvetta

Vaikka suot ovat usein aika karuja paikkoja, niillä kasvaa monia erityisiä kasvilajeja. Suolla käydään poimimassa hilloja eli suomuuraimia ja karpaloita. Soilla kasvaa myös rahkasammalta. Linnuista soilla viihtyvät erityisesti kurjet, suokukot ja muuttohaukat. Soista saadaan myös turvetta. Turvetta käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

Translation edit

Suot

Swamps (Literal word-by-word translation in italics)
Swamplands

Suomen pinta-alasta peräti kolmasosa on alun perin suota.

As much as one third of the surface area of Finland was originally swamp land.
Suomen pinta-alasta of the Finnish surface area
Pinta-ala Surface area (the hyphen separates the word pinta surface and ala area in order to prevent a long aa in the new word)
Pinta-alasta of the surface area (elative)
peräti even, as much as (adverb)
kolmasosa one third part (nom)
kolmas third osa part
alun perin (adverb) (or alunperin) from the very beginning
on is (verb) -note that this is an existential statement and verb is in the present tense
suota (part.) suo swamp

Suo onkin hyvin tyypillinen ja ominainen asia Suomen luonnossa.

Swampland is-indeed very typical and characteristic thing in Finnish nature
Swamplands are very characteristic of Finnish nature.

Monille ulkomaalaisille suoperäinen maasto saattaa olla ainutlaatuinen kokemus.

To many foreigners swamp-based terrain can be a unique experience.

Suon synty on myös ainutlaatuista. Suot eivät kasva samalla lailla kuin metsät.

Swamp's formation is also unique. Swamps don't grow same way as forests.
The formation of swampland is also unique. Swamp doesn't grow like forest.

Suo kerrostuu pikkuhiljaa eli muodostaa itse oman kasvualustansa.

Swamp layers slowly, in other words, generates itself its own growth base.
Swamplands are formed over very long periods of time, layer by layer. That way swamp slowly re-generates the base the plants grow on.

Suot kuuluvat omalta osaltaan suomalaisen luonnon monimuotoisuuteen.

Swamps belong in their own part to Finnish nature's multiplicity.

Suolla elää monia eläinlajeja ja kasvaa monia kasvilajeja, jotka eivät viihdy muualla.

On swamp live many animal species and grow many plant varieties, that will not thrive anywhere else.
Many swampland plants and animals can't live anywhere else.

Suon suojelu on tärkeää pelkästään näiden lajien säilymisen kannalta.

Swamp's protection is important just (from) these species' preservation's standpoint.
Protecting swamplands is already important just for preserving these species.

Marjoja ja turvetta

Berries and peat

Vaikka suot ovat usein aika karuja paikkoja, niillä kasvaa monia erityisiä kasvilajeja.

Though swamps are often pretty barren places, they grow many special plant-species.

Suolla käydään poimimassa hilloja eli suomuuraimia ja karpaloita.

On swamp (people) visit to gather cloudberries a.k.a. cloudberries and cranberries.
People go to swamplands to gather cloudberries and cranberries
Cloudberry (Rubus chamaemorus) has (at least) three equally official names in Finnish: lakka, hilla and suomuurain, originally used in different dialects. See Finnish Wikipedia article for more information.

Soilla kasvaa myös rahkasammalta.

Swamps grow also sphagnum (moss).

Linnuista soilla viihtyvät erityisesti kurjet, suokukot ja muuttohaukat.

Of birds, on swamps thrive especially cranes, ruffs, and hawks.
Cranes, ruffs, and hawks are bird species particular to swamplands.

Soista saadaan myös turvetta.

From-within swamps (people) gather also peat.
Swamps are additionally a source of peat.

Turvetta käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

Peat is used in agriculture and in industry.