Suomen kieli käyttöön/Rajalla

Finnish Text edit

Suomen ja Venäjän rajalla on paljon jonoja. Jonojen syy on uusi autositoumusmaksu. Venäjän tulli alkoi torstaina ottaa Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 100 ruplaa eli noin kolme euroa autositoumusmaksua. Tulli sanoo, että venäjän verohallinto haluaa maksun. Maksu koskee kaikkia, jotka eivät ole Venäjän kansalaisia. Venäjän rajanylityspaikoilla on jonoja, koska ajoneuvomaksun maksaminen kestää jokaisen auton kohdalla 15 - 30 minuuttia. Jonoja on syntynyt molemmilla puolilla rajaa. Suomen puolella jono on pitkä Imatralla. Vaalimaan raja-asemalla Venäjän puolella autot jonottavat Suomeen pääsyä 6 - 8 tuntia. Autositoumusmaksu täytyy maksaa henkilö- ja linja-autoista. Yhdellä autositoumusmaksulla saa ajaa auton Venäjälle ja takaisin Suomeen yhden kerran. Autositoumusmaksun tarkoitus on, että auto tulee Venäjältä takaisin Suomeen.


Parallel Finnish-English Texts edit

Suomen ja Venäjän rajalla on paljon jonoja[1]. At the border of Finland and Russia there are many queues.
Jonojen syy on uusi autositoumusmaksu. The reason for the queues is a new vehicle toll.
Venäjän tulli alkoi torstaina ottaa Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 100 ruplaa eli noin kolme euroa autositoumusmaksua. On Thursday the Russian customs at Finnish south-eastern border crossings began to take a vehicle toll of 100 rubles in other words about three euros.
Tulli sanoo, että venäjän verohallinto haluaa maksun. The customs say that the Russian tax authorities want payment.
Maksu koskee kaikkia, jotka eivät ole Venäjän kansalaisia. The toll applies to all who are not Russian citizens.
Venäjän rajanylityspaikoilla on jonoja, koska ajoneuvomaksun maksaminen kestää jokaisen auton kohdalla 15 - 30 minuuttia. There are queues at the border crossing points because paying the vehicle toll takes 15 -30 minutes for each car.
Jonoja on[2] syntynyt molemmilla puolilla rajaa. Queues have developed on both sides of the border.
Suomen puolella jono on pitkä Imatralla. On the Finnish side the queue is long at Imatra.
Vaalimaan raja-asemalla Venäjän puolella autot[3]

jonottavat Suomeen pääsyä 6 - 8 tuntia.

On the Russian side of the Vaalimaa border crossing[4] the cars queue for 6 - 8 hours to get into Finland.
Autositoumusmaksu[5] täytyy maksaa henkilö- ja linja-autoista. Personal cars and coaches must pay the vehicle toll.
Yhdellä autositoumusmaksulla saa[6] ajaa auton Venäjälle ja takaisin Suomeen yhden kerran. With one car toll payment one may drive a vehicle to Russia and back to Finland once.
Autositoumusmaksun tarkoitus on, että auto tulee Venäjältä takaisin Suomeen. The purpose of the vehicle toll is that the vehicle comes back to Finland from Russia.

Notes edit

  1. Here on is existential (states the existence of something) and is translated as there are. A sentence essentially the same in meaning is: Paljon jonoja on Suomen ja Venäjän rajalla. - Many queues are at the border of Finland and Russia.
  2. Note that the partitive plural subject governs a verb in the singular: jonoja on syntynyt - queues have developed.
  3. Autot: the nominative here rather than the partitive plural refers to some definite or previously mentioned cars: hence the definite article the in the English translation. The nominative plural as expected governs a plural verb: autot jonottavat - the cars queue.
  4. More literally At the Vaalimaa border crossing on the Russian side...
  5. This, as the direct object of maksaa, would normally be in the accusative but here it is in the nominative because täytyy governs maksaa.
  6. This is a third person singular verb with no subject. It is therefore impersonal and is translated as one may