Suomen kieli käyttöön/Euroviisuvoitto

Finland's monster rock band Lordi won the 2006 Eurovision Song Contest which was staged in Athens. This was how the win was summarised by broadcaster YLE which now has the incredibly complex and expensive task of hosting this mammoth competition in 2007.

Basic Text edit

Suomen edustaja Lordi on voittanut Euroviisut kisojen kaikkien aikojen korkeimmalla pistesaaliilla 292. Toiseksi tuli Venäjä 248 ja kolmanneksi Bosnia-Hertsegovina 229 pisteellä.

Lordi keräsi täydet 12 pistettä kaikista pohjoismaista, sekä Virosta, Puolasta, Britanniasta ja Kreikasta. Voitto tarkoittaa myös sitä, että ensi vuonna Euroviisut järjestää Suomi.

Lordi on kiittänyt rockfaneja eri puolilla Eurooppaa. Lordin mukaan voitto on osoitus siitä, että euroviisuihin sopii monenlainen musiikki.

Text with English translation edit

Suomen edustaja Lordi on voittanut Euroviisut kisojen kaikkien aikojen korkeimmalla pistesaaliilla 292.

The Finnish representative Lordi has won the Eurovision competition by bagging an all-time highest points score of 292.

Toiseksi tuli Venäjä 248, ja kolmanneksi Bosnia-Hertsegovina 229 pisteellä.

Second came Russia 248 and third Bosnia-Hertzegovina with 229 points.

Lordi keräsi täydet 12 pistettä kaikista pohjoismaista, sekä Virosta, Puolasta, Britanniasta ja Kreikasta.

Lordi collected the full 12 points from all the Nordic countries, from Estonia, from Poland, from Great Britain, and from Greece.

Voitto tarkoittaa myös sitä, että ensi vuonna Euroviisut järjestää Suomi.

The win also means that next year Finland will organize Eurovision.

Lordi on kiittänyt rockfaneja eri puolilla Eurooppaa.

Lordi has thanked rock fans from all over Europe

Lordin mukaan voitto on osoitus siitä, että euroviisuihin sopii monenlainen musiikki.

According to Lordi, the win indicates that Eurovision is suitable for many kinds of music.

Grammar and Vocabulary edit

Finnish Translation
Suomen genitive attribute Finnish
Suomi n. proper Finland
edustaja n. –ja agent nom. sg. representative
edustaa v. type1 to represent
on voittanut v. perfect has won
voittaa v. type 1 to win
Euroviisut -t accusative Eurovision (pl.)
Euroviisu n. proper Eurovision
kisojen kaikkien aikojen noun phrase gen pl. attribute games’ all time
kisat n. (always pl) games competition
kisojen (genitive pl) of games' competitions
kaikki n. all
kaikkien gen. plural of all
aika n. time
aikojen gen pl. of times
korkeimmalla pistesaaliilla adess. noun phrase by capturing the highest points
korkeimma- stem of korkein
korkein superl. adj. of korkea highest
korkea adj. high
piste n. point
saalii- stem of saalis
saalis n. booty haul catch taking