Slovak/Numbers

 • Zero Nula
 • One Jeden, jedna, jedno
 • Two Dva, dve
 • Three Tri
 • Four Štyri
 • Five Päť
 • Six Šesť
 • Seven Sedem
 • Eight Osem
 • Nine Deväť
 • Ten Desať