Silesian/Lesson 3/Answers

1. Which of these nouns is macsculine, which is feminine and which is neuter?

dům m godka f
šula f mjasto n
państwo n půn m
půńi f winkel m
Ślůnsk m čowjek m

2. Complete with the demonstrative pronouns.

a) tyn synek
b) ta šula
c) ta půńi
d) tyn Ślůnsk
e) to mjasto
f) to je daleko.
g) ta godka
h) to państwo

3. Translate into Silesian.

Půn Nowak je důma a půńi Nowak ńy je. Tyn dům je fest daleko. Uůn je we mjeśće. A kaj je to mjasto? Uůno je tam. Tam je šula? Ja, nale šula je tyž sam, za winklym.

Back to the lesson