Treal kaptul (3al kaptul) edit

Du fu meskin (2 fu meskin) edit

Jon sa fi Vien: o vil fu Vien. Jon prexa ke Vien sa bon, xa ke Vien sa bel. Jon no prexa ke Vien sa nobel; le prexa ke Vien sa bel. Le dira: "Vien sa u bel vil! Me skro hi lu!", xa le skra fi o dibuk hi Vien. Fi o dibuk le skra: men treal di es bo bon! Fi o dual di me si fi Munhen. Xa le skra fi o dibuk hi Vien. Xen ditemp me sa fi Vien: Vien no sa Munhen. Munhen u Vien sa du vili; Munhen no sa Vien xa Vien no sa Munhen. Me sa fi Vien xa o vil sa bo bel. Me sneha Vien; o vil no sa nobel. Ku bel sa Vien! Xen me ha u blem.

Ku? Jon ha u blem? Ku blem? Ditemp le no vida o dibuk; le vida o vil xa prexa. Le prexa gla hi o blem.

O blem fu Jon sa ke le sneha Vien xen le no ha temp.

Le prexa: "Hmm. Ditemp lu sa sep ori. Fa des ori o tren ixa. Des ori mei sep ori sa tre ori. Tre ori no sa gla fu temp fe u bel vil! Me no ha temp. Hen temp sa bon, xen me no ha lu. Skren u dibuk sa bon, xen me no ha temp fa skren. Ku pen fi Vien?

Le prexa: me no ha gla temp. Ku fen - skren u dibuk, xu mejen, xu viden o vil? Ku me fo?"

Le prexa man, xa dira: "Me ha u ide! U moven. Me prexa. Men tren ixa a des. Ka lu ha u tren man juyf, a desun ori, xu desdu ori, destre, deskar xu deskin ori?"

Le vida - jes! Lu ha u tren ke ixa a deskin ori. Ditemp Jon sa fex.

Jon dira: "Deskin mei sep sa ok. Ditemp me ha ok ori fu temp. Ku me fo?"

Le dira: "Me saxa! Me mejo u bifsteik. Xa me po u bir. U moven. No, me po du biri, xu tre biri. Bon ide!"

Ditemp Jon pa un bir fi Vien, xa meja u bifsteik. Le sa fex. Le dira: "Ku fex me sa! Me sneha o vil fu Vien. Kis me sneha viaxi!"