Samoan/Sentences

Your dress is really pretty
Ese le aulelei a lou ofu
Let's go to the shop
ta o i le fale'oloa
Where are you going?
o fea e te alu i ai?
Where are your kids?
o fea lau fanau?
Where are you from ?
o fea e te sau mai ai?

PresentEdit

Indefinite
  • Alu goes - e alu tua

PastEdit

FutureEdit