Samoan/Adjectives

  • Happy - manuia, fiafia
  • Angry - ika
  • Worried - popole
  • Hard - faigata
  • Easy - faigofie
  • Open - mataka
  • Closed - taapuni