Salam, Jonathan!/kapitule 2

bia kapitule edit

2a os maye edit

 
denova vage.
 
ture in vage.

nuo bate ini vage. lo ne eni munhen; lo eni vage. lo turi. lo meni: "nuo me turi da munhen na vin. si bona ture. me ami ture".

lo meni tem munhen. lo meni: "nuo me eni vage, may predio me eni munhen. ni nuo me kitci dibuke en munhen. ni nuo me meni en vage, may predio me meni en munhen. predio me meni tem munhen en munhen, ni nuo me meni tem vin en vage. nuo me eni vage, ne en vin. may me meni ni me kitci tem vin."

ki bate nuo meni en munhen? ne, lo nuo ne meni en munhen. lo meni en vage. predio lo meni en munhen. lo peli: "salam, vage!"

bate eni vage, ni lo turi na site. site ne si munhen; munhen si predia site. site si vin; vin si nudia site.

bate meni tem munhen ni vin. lo meni: "munhen si predia site, ni munhen boni. nuo si nudio, ni me eni vage; vage boni. ki vin boni?

bate meni tem munhen: munhen si predia site. lo meni en vage: lo nudio eni vage. ni lo meni tem vin: vin si posdia site.

ni lo meni: "munhen gui. vage gui. ki vin gui?"

ni lo meni: "en munhen me kitci in dibuke. en vage me kitci in dibuke. ki me posdio kitci in dibuke en vin? ha, posdio me kitci in dibuke. me ami dibuke". bate "multo" meni, ni lo multo kitci. he, lo si cesabla bate. cesabla bate multo kitci, ni multo meni. lo si djon'; djon' si cesabla bate.

lo kitci: "me djon'. me eni vage. predio me eni munhen; postio me eni vin".

lo meni, ni lo kitci: "vage... boni, may denovi. lo ne novi; lo denovi. ki vage denovi en munhen? ha, vage denovi en munhen. may vage a munhen boni, ni me ami vage a munhen. predio me ami vage en munhen, ni nudio me nuo ami vage, ni posdio me ami vage en vin. me ami vage".

djonatan kitci: "munhen si bona site ni denova site, ni vin si bona site ni denova site. munhen ni vin ne novi, may ley boni. munhen ni vin si denova site, may bona site. olbi site ne novi, may boni. me ami site!"

djonatan meni ti bia tura die boni. lo peli: "nudio si bia tura die. me ami ture".