Polish/Plural

PluralEdit

< Order of words in a sentence < ^ Polish ^ > Noun cases >


Like most other Indo-European languages, and unlike Chinese or Japanese, almost everything in Polish depends on number, which may be either singular or plural (pojedyncza and mnoga).

Let's take a look at verbs first.

Meaning Singular Plural
First person Second person Third person First person Second person Third person
To eat jem jesz je jemy jecie jedzą
To drink piję pijesz pije pijemy pijecie piją
To see widzę widzisz widzi widzimy widzicie widzą
To read czytam czytasz czyta czytamy czytacie czytają
To write piszę piszesz pisze piszemy piszecie piszą
To be jestem jesteś jest jesteśmy jesteście
To have mam masz ma mamy macie mają
To think myślę myślisz myśli myślimy myślicie myślą
To drive jadę jedziesz jedzie jedziemy jedziecie jadą
To give daję dajesz daje dajemy dajecie dają

And some nouns:

Gender Meaning Singular Plural
Nominative Accusative Nominative Accusative
Feminine Girl Dziewczyna Dziewczynę Dziewczyny
Neuter Child Dziecko Dzieci
Beer Piwo Piwa
Person-masculine Boy Chłopak Chłopaka Chłopcy Chłopców
Animate-masculine Cat Kot Kota Koty
Inanimate-masculine Computer Komputer Komputery

As you can see, with the exception of person-masculine, the nominative and accusative are the same in the plural (in the person masculine accusatives are the same as genitives).

Like in other Indo-European languages, the verb agrees with the subject.

  • Basia ma chomiki. - Basia has (owns) hamsters.
  • Dziewczyny mają komputer. - The girls have a computer.
  • Koty piją mleko. - The cats are drinking milk.< Order of words in a sentence < ^ Polish ^ > Noun cases >