Persian/Archive Lessons

Lesson 1 edit

Lesson 2 edit

درس دو==درس دوم - Les 2== + : من - אני

===ن م / aa n m === + : مادر - אֵם

من -ik + : مادرم - אמי
مادر - moeder + : برادر - אח
مادرم - mijn moeder + : برادرم - אחי
برادر - broer + : بابا - אב
برادرم - mijn broer + : بابام - אבי
بابا - pappa + : نان - לחם
بابام - mijn pappa + : بادام - amandelen
نان - brood + : باران - גשם
بادام - amandelen + : ابر - ענן
باران - regen + : انار - רימון
ابر - wolk + : دارم - יש לי
انار - granaatappel + : ندارم - ik heb het niet, ik heb geen
دارم - ik heb + : من بادام دارم - ik heb amandelen
ندارم - ik heb het niet, ik heb geen + : بابا نان داد - pappa geeft brood
من بادام دارم - ik heb amandelen + : من بادام ندارم - ik heb geen amandelen
بابا نان داد - pappa geeft brood + : من انار دارم - ik heb een granaatappel
من بادام ندارم - ik heb geen amandelen + : بابا بادام داد - pappa geeft amandelen
من انار دارم - ik heb een granaatappel
بابا بادام داد - pappa geeft amandelen

Lesson 3 edit

درس سوم edit

س ت / t s edit

س - s
ت - t
داس - sikkel
تاب - schommel
است - is
اسب - paard
سبد - mand
آن - dat, die
بست - vast
آمد - komt
دست - hand
سارا - Sara naam van een meisje
دارا - Dara naam van een jongen
در - in
داد - geeft
نداد - geeft niet
دارد - heeft
ندارد - heeft niet
آن مرد اسب دارد - die man heeft een paard
آن مرد سبد دارد - die man heeft een mandje
آن مرد با اسب آمد - hij komt met een paard
آن مرد در باران آمد - hij komt in de regen
آن مرد تند آمد - die man komt snel
آن تاب است - dat is een schommel
آن سبد است - dat is een mand
سارا سبد در دست دارد - Sara heeft een mand in haar hand
دارا در سبد انار دارد - Dara heeft een granaatappel in zijn mand

Lesson 4 edit

او و / o oo edit

و - oo
او - hij, zij
توت - moerbei
دوست - liefde, vriend, vriendin
دندان - tanden
دندانم - mijn tanden
آدم - mens
دوست - vriend
با - met
دارو - medicijn
دارم - ik heb
ندارم - ik heb het niet, ik heb geen
دانا - slim
مادر - moeder
مادرم - mijn moeder
من توت دوست دارم - ik hou van moerbei
سارا توت دوست دارد - Sara houdt van moerbei
او با من دوست است - hij is mijn vriend
من مادرم را دوست دارم - ik hou van mijn moeder
من بابام را دوست دارم - ik hou van mijn vader
من برادرم را دوست دارم - ik hou van mijn broer
من سارا را دوست دارم - Ik hou van Sara
من دارا را دوست دارم - Ik hou van Dara

Lesson 5 edit

ي ز / j z edit

ايران - Iran
سيب - appel
بر مي دارد - hij pakt en zij pakt
سيني - dienblad
سوزن - naald
مي دوزد - naaiende (werkwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd)
دامن - rok
آن - dat, die
اين - dit, deze
تنور - oven
تبر - bijl
بز - geit
مار - slang
دود - rook
زن - vrouw
اين سيني است - dit is een dienblad
در سيني سيب است - op het dienblad is een appel
بابا سيب برميدارد - pappa pakt een appel
- dat is een naald
سوزان با سوزن دامن ميدوزد - Suzanne maakt een rok met een naald
او با سوزن ميدوزد - hij naait met een naald, zij naait met een naald
او با سوزن ميدوزد - die vrouw heeft een naald

Lesson 6 edit

درس 6

ك او ت
نمك - zout
نمكدان - zoutvat
اكرم - Akram
كودك - kind
مي ريزد - strooiende
آن نمك است - dat is zout
اردك - eend
بازي كردن - spelen
بازي مي كند - hij speelt
آن نمكدان است - dat is een zoutvat
اين كودك اكرم است - Dit kind heet Akram
اكرم نمكدان در دست دارد - Akram heeft een zoutvat in de hand
او با نمكدان نمك مي ريزد - Zij strooit zout met het zoutvat
اين اردك است - dit is een eend
ارذك در آب بازي مي كند - de eend speelt in het water
اين بز است - dit is een geit
اين بز بازي مي كند - die geit speelt

Lesson 7 edit

درس7

پ و
توپ - bal
دوستvriend, vriendin, liefde
مي اندازدhij gooit, zij gooit
پري - Pari meisjesnaam
پاvoet
داردhij heeft, zij heeft
مي ميكندdeed
كردنdoen
اكرم توپ داردAkram heeft een bal
اكرم با پري دوست استAkram is met Pari bevriend
اكرم با پري توپ بازي مي كندAkram en Pari spelen met een bal
پري توپ را با پامي اندازد - Pari schopt de bal

Lesson 8 edit

درس 8 و

مردman (man)
زنvrouw (woman)
تند - snel (fast)
دواتinktpot (inkwell)
پروينParvin (meisjesnaam) (girls name)
پرويزParviz (jongensnaam) (boys name)
نانواbakker (baker)
دويدنrennen (hele werkwoord) (running)
مي دودhij rent, zij rent (he, she runs)
بيرونuit, buiten (out)
مي پزدhij kookt, zij kookt (he, she cooks)
پختن- - koken, bakken (hele werkwoord) (cooking, baking)
اين دوات استdit is een inktpot (this is an inkwell)
پرويز با پروين دوست استParvin is met Parviz bevriend
اين مرد نانوا استdie mijnheer is bakker
نانوا نان مي پزدde bakker bakt brood
آن مرد از نانوائي تند آمدdie man komt snel uit de bakkerij
پرويز با پروين دوست است

Lesson 9 edit

درس9

امروزvandaag
د يروزgisteren
د بستانbasisschool
بودنzijn
آمدنkomen
اسمnaam
باريد نregenen,sneeuwen
من - ik
نامnaam
نادرNader (jongensnaam)
كتابboek
امينAmin (jongensnaam)
پس دادنteruggeven
پس دادhij geeft, zij geeft
امروز باران باريدvandaag regent het
من از دبستان آمدم - ik kom uit school
من از د بستان تند آمدمik kom snel uit school

Lesson 16 edit

درس16 -les 16

تميز
لاله - tulp ook meisjesnaam
شاخه - tak
گلدان - plant
پژمرده - verlept
لانه - kooi, nest
ژاله - Jaleh meisjesnaam
گفت - hij zegt
گفتن - zeggen
ليوان - glas(als in wijnglas)
زياد - veel
كم - weinig
درخت - boom
تميز - schoen
كثيف - vies
فهميدن - weten
روز - dag
زيبا - mooi
دادن - geven
كلاس - klas
جوجه - kuiken
ژاله و لا له دوست هستند - Jaleh en Laleh zijn vriendinnen
ژاله گل كاشت در گلدان - Jaleh zet de bloem in een vaas
و به گلدان آب داد - Ze geeft met de gieter water
اگر به گل آب ندهيم خشگ وپژمرده مي شود - Als jullie plant geen water geven, dan wordt hij geel en verlept hij
لاله ليوان دارد وبا آن آب مي خورد - Laleh heeft een glas en drinkt daar water uit
در خانه اكرم درخت بزرگي است - dichtbij het huis Akram is een grote boom
ودر بالاي درخت لانه كنجشك است - en bovenin de boom is een nest van een spreeuw
تكليف خانه - Huiswerk
 - جمله بسازيد ـ خشك - جوجه - درخت - Zin maken
      فعل بسازيد كثيف كردن - فهميدن تميز كردن - werkwoord vervoegen

Lesson 17 edit

درس 17 les17

هر روز - elke dag
ديروز - gisteren
فردا - morgen
آفتاب - zonneschijn
خورشيد - zon
مهتاب - maanlicht
ماه - maan
خواهر - zuster
خانه - huis
روشن - licht
تاريك - donker
گرم- warm
سرد - koud
بزرگ - groot
كوچك - klein
خوب - goed
بد - slecht
شب - nacht
روز - dag
مسواك - tandenborstel
حوله - handdoek
صابون - zeep
دندان - tanden
از خواب بيدار شدن - wakker worden
بابا صورتش را سشت- pappa wast zijn gezicht
من مسواك زدم
من مسواك زدم - ik poets mijn tanden
ما از خواب بيدار شديم - wij worden wakker
روز خورشيدزمين را روشن مي كند - overdag schijnt de zon
شب ماه زمين را روشن مي كند - 's nachts schijnt de maan
لاله دست و صورت خود را با حوله خشك مي كند - Laleh droogt haar gezicht met een handdoek
خدا ما را دوست دارد - God houdt van ons

Lesson 18 edit

درس 18

لثه - tandvlees
دانه - zaad
ستاره - ster
پشت - achter
جلو - voor
ثريا - Soraya meisjesnaam
كثيف - vies
ممكن - misschien- mogelijk
دهان - mond
بيماري - ziekte
مريضي - ziekte
درد - pijn
صحبت - gesprek
موقع - tijd
مزرعه - boerderij
شروع - begin
تمام - klaar
جمع - samen
خراب - kapot
ظهر - middag
مدرسه - school
بچه ها - kinderen
آوردن - brengen
لذت - lekker
باغبان - tuinman
رضا - Reza jongensnaam
اضغر - Asgar jongensnaam
غذا - eten
من مدرسه شروع كردم - mijn school begint
ثريا مريض بود - Soraya was ziek
من يك مزرعه زيبا ديدم - Ik zag een mooie boerderij
اصغر و رضا ضهر از مدرسه آمدند - Asgar en Reza komen 's middags uit school
ستارها در آسمان هستند - sterren zijn in de de hemel
لثه و دندان رضا مريض است - het tandvlees en de tanden van Reza zijn ziek
مدرسه اصغر نزديك است - De school van Asgar is dichtbij.
تكليف شب - Huiswerk
خمله بسازيد - Zinnen maken
مدرسه - خراب - ظهر - لذت - باغبان
فعل بسازيد - werkwoord vervoegen
آوردن - مريض ششدن - لذت بردن - صحبت كردن

Lesson 19 edit

درس 19

طاهره - Thohereh meisjesnaam
حاضر - klaar
بعضي - sommige
عصر - middag
- blij
غمگين - verdriet
اجازه - mag
تشكر - dank
شناخت - ken
آموزگار - lerares, leraar
معلم - lerares, leraar
حياط - tuin
وسط - middel
قله - bergpiek
كشتي - schip
باغ - bloementuin
تيغ - doorn
عمو - oom
ميوه - fruit
من از ميوها سيب را بيشتر دوست دارم - ik vind een appel het lekkerste fruit
مادر بزرگم باغ انار و سيب دارد - mij oma heeft een boomgaard met appels en granaatappels
گلها در باغ تيغ داردند و بايد ما موا ظب باشيم - we moeten oppassen voor doornen in de tuin
زنگ تفريح بود وما بازي كرديم - Wij spelen in de pauze
وهمه در زنگ تفريح با هم آشنا هستند - in de pauze kennen alle kinderen elkaar
وفاطمه وطاهره با صابون دست و صورت خود را مي شو يند - Tahereh en Fatimeh wassen hun handen met zeep
تكليف شب - huiswerk
جمله بسازيد - zinnen maken

آشنا - ظهر - درد - بازي كردن

فعل بسازيد - werkwoorden vervoegen

دوست بودن - ميوه خوردن - تفريح كردن - خداحافظي كردن

Lesson 20 edit

 درس    20
فصل - seizoen
بهار - lente
تابستان - zomer
پائئز - herfst
زمستان - winter
گرم - warm
سرد - koud
هوا - weer
شكوفه -bloesem
عيد - feest
عيد نوروز nieuwjaar
برف -sneeuw
چشمه - bron
برگ - blad
در بهار هوا خوب است - in de lente is het mooi weer
وعيد نوروزاول بهار است - Het Iraanse nieuwjaar begint op de eerste dag van de lente
در بهار درختان شكوفه ميآورد - in de lente hebben bomen bloesem
در تابستان هوا گرم است - in de zomer is het weer warm
وميوه ها در تابستان رسيده مي شوند - in de zomer rijpt het fruit
در پائئز هوا سرد است وباد مي آيد - in de herfst is het koud en komt de wind
ودر زمستان هوا سرد است و برف و با ران مي بارد - in de winter is het koud en komt er regen en sneeuw
تكليف شب - huiswerk
جمله بسازيد - zinnen maken
 بهار -   پائئز -  زمستان  -  تابستان  
فعل بسازيد - werkwoord vervoegen
 باران باريدن - تفريح كردن - ميوه خوردن - باغباني كردن

Lesson 21 edit

21

ايام هفته - naam van de dagen van de week
شنبه zaterdag
يكشنبه - zondag
دوشنبه - maandag
سه شنبه - dinsdag
چهار شنبه - woensdag
پنج شنبه - donderdag
جمعه - vrijdag
مـــــاها - naam van de maanden
بهار - lente
فروردين - farvardien
ارديبهشت - ordibehesht
خرداد - khordad
تابستان - zomer
تير - tier
مرداد - mordad
شهريور- shahrivar
پائئز - herfst
مهر - mehr
آبان - aban
آذر - azar
زمستان - winter
دي - dey
بهمن - bahman
اسفند - esfand

het alfabet:

آا - a
ب - b
پ - p
ت - t
ث - s, wordt beschreven als de s van Soraya
ج - dj, uitspreken als de engelse j in jungle
چ - ch, uitspreken als engelse ch in child
ر - r
ز - z
ژ - zj
س - s
ش - sj, uitspreken als de eerste twee letters van het engelse woord shovel
ص - s
ض - z
ط - t
ع - a
غ - gh, klank tussen een k en h in, wordt achterin de keel uitgesproken
ف - f
ق - gh, klank tussen een k en h in, wordt achterin de keel uitgesproken
ك - k, als de engelse c in cat
گ - zachte k, als de engelse g in god
ل - L
م - m
ن - n
و - w, wordt soms als een oe uitgesproken
ه - h
ي - i, wordt soms als een nederlandse j uitgesproken

de cijfers:

1 = (yek) یک
2 = (do) دو
3 = (se) سه
4 = (cahâr) چهار
5 = (panj) پنج
6 = (šeš) شش
7 = (haft) هفت
8 = (hašt) هشت
9 = (noh) نه
10 = (dah) ده
11 = (yâzdah) یازده
12=(davâzdah) دوازده
13 = (sizdah) سیزده
14 = (cahârdah) چهارده
15 = (pânzdah) پانزده
16 = (šânzdah) شانزده
17 = (hafdah) هفده
18 = (haždah) هجده
19 = (nuzdah) نوزده
20 = (bist) بیست
25 = (bisto panj) بیست و پنج

De tientallen:

30 = (si) سی
40 = (cehel) چهل
50 = (panjâh) پنجاه
60 = (šast) شصت
70 = (haftâd) هفتاد
80 = (haštâd) هشتاد
90 = (navad) نود

De honderdtallen:

100 = (sad) صد
200 = (devist) دویشت
300 = (sisad) شیصد
400 = (cahârsad) چهارصد
500 = (pânsad) پانصد
600 = (šešsad) شش صد
700 = (haftsad) هفت صد
800 = (haštsad) هشت صد
900 = (nohsad) نه صد
1000 = (hezâr) هزار
2000 = (do hezâr) دو هزار
10.000 = (dah hezâr) ده هزار
100.000 = (sad hezâr) صد هزار
1.000.000 = (miliyon) ملیون

Lesson 22 edit

22

- Mijnheer
خانم - Mevrouw
دوشیزه - Mejuffrouw
بله - Ja
خوانا - Leesbaar
نه - Nee
سلام - Hallo
صبح بخیر - Goedemorgen
ظهربخیر - Goedemiddag
عصر بخیر - Goedenavond
شب بخیر - Goedenacht
خداحفظ - Tot ziens
خواهش میکنم - Alstublieft
متشکرم - Dank u wel
خیلی ممنون - dank u wel
مرسی - merci
ببخشید - Pardon
حال شما چطورید - Hoe gaat het met u
خیلی خوب، متشکرم - Heel goed, dank u wel
اجزه هست - Is het toegestaan
بفرمایید - Ga uw gang

Exercise on this lesson (experimental)